Kontrollera återstående mängd förbrukningsartiklar

Utför proceduren nedan för att kontrollera återstående mängd förbrukningsvaror. Kontrollera särskilt om du behöver förbereda en ny tonerkassett innan du skriver ut en större mängd dokument.
 (Statusövervakare) <Enhetsstatus>  <Information om förbrukningsartiklar>
Du kan kontrollera återstående mängd förbrukningsartiklar från Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Kontrollera maskinens status
93X2-088