Byta tonerpatron

Om maskinen börjar få slut eller får slut på toner visas ett meddelande om att du måste förbereda en ny eller byta ut tonerpatronen. Förbered en ny tonerpatron eller byt ut tonerpatronen enligt det visade meddelandet.

Försiktighetsåtgärder när du byter ut tonerpatronen

Byt inte tonerpatron förrän du får ett meddelande om att du bör göra det.
Undvik att röra vid eller repa trumytan (), och utsätt den inte för ljus.
För information om varje meddelande, se Åtgärder vid meddelanden.
För mer information om hur du kontrollerar tonerpatronens modellnummer, se Förbrukningsartiklar.
Du kan kontrollera hur mycket toner som finns kvar. Kontrollera återstående mängd förbrukningsartiklar

Förfarande för att byta tonerpatroner

Vid byte av tonerpatroner, följer du instruktionerna som visas i videon tillsammans med de skriftliga instruktionerna nedan.
1
Tryck på knappen för att öppna luckan för tonerbyte för att öppna huvudenhetens frontlucka.
2
Ta tag i tonerpatronen och dra den uppåt.
3
Ta ut den nya tonerpatronen från lådan, skaka patronen cirka fem eller sex gånger som visas nedan för att tonern ska fördelas jämnt inuti patronen och lägg den sedan på en plan yta.
Avlägsna inte trummans skydd () i det här steget.
4
Avlägsna trummans skydd.
5
Sätt in tonerpatronen.
Placera tonerpatronen i facket för tonerpatronen, och skjut in facket tills det tar stopp.
Var försiktig så att du inte stöter trumman mot ramen på tonerkassettfacket eller andra delar.
6
Stäng frontluckan på huvudenheten.
93X2-085