Hantera lagringsenhetsdata

 
Maskinminnet innehåller data som t.ex. ej raderade jobbdata och lösenordsinformation. Genom att kryptera dessa data kan du förhindra att obehöriga kan nå informationen.
Maskinminnets datakryptering kan eventuellt inte skydda data från alla typer av obehöriga aktiviteter. Var försiktig vid hantering av data.
Maskinen använder en AES-algoritm för krypteringen i enlighet med FIPS PUB 197.
93X2-05H