Initialisera inställningar

 
Du kan initiera inställningarna till standardvärdena. Administratörsbehörighet krävs för att utföra initialiseringen.
Innan du initierar, se till att det inte finns några dokument som håller på att bearbetas eller som väntar på att bearbetas. Dessa dokument raderas när initiering utförs.
Stäng inte av maskinen under initieringen. Detta kan medföra funktionsfel i maskinens minne.
Initieringen kan ta 30 minuter eller mer för att bli klar. Maskinen kan inte användas under initieringen.
Innan du utför initiering
Säkerhetskopiera viktiga data eller exportera dem som en fil.
Maskininställningsinformation Importera/exportera inställningsdata
Information om användarautentisering som registrerats i den lokala enheten för personlig autentiseringshantering Registrera användarinformation på den lokala enheten
När du använder ett lösenord för att skydda säkerhetspolicyinställningar
Lösenordsinmatning krävs för att utföra <Initiera alla inst. utan nätverksinst.> eller <Initiera alla data/inställningar>. Använda lösenord för att skydda säkerhetspolicyinställningar

Initiera nätverksinställningarna

Du kan initiera nätverksinställningarna till standardvärdena.
<Ställ in> <Hanteringsinställningar> <Datahantering> <Initiera nätverksinställningar> <Ja>

Initiera panelinställningarna

Du kan initiera de olika inställningarna till standardvärdena.
<Ställ in> <Hanteringsinställningar> <Datahantering> <Initiera alla inst. utan nätverksinst.> <Ja>
Nätverksinställningarna initieras inte.

Initiera alla data/inställningar

Du kan återställa alla maskininställningar till standardvärdena.
<Ställ in> <Hanteringsinställningar>  <Datahantering>  <Initiera alla data/inställningar>  <Ja>.
Även om jobbloggsinformation kan raderas genom att alla data/inställningar initieras, loggas resultatet av utskriften av rapporten Initiera alla data/inställningar i utskriftsloggen. Kontrollera utskriftsstatus och historik
Det är också möjligt att individuellt välja maskininställningar och återställa dem till de fabriksinställda värdena. Inställningar/Registrering
93X2-05J