Begränsa användning av minnesenhet

Även om minnesenheter som USB-minnen är praktiska att använda, ökar de risken för informationsläckage om de inte hanteras på rätt sätt. I det här avsnittet beskrivs hur du förhindrar användning av minnesenheter för att begränsa att data skrivs ut som sparats på minnesenheten. Administratörsbehörighet krävs för att konfigurera dessa inställningar.
Välj <Ställ in> <Funktionsinställningar> <Öppna filer> <Minnesenhetsinställningar> <Använd utskriftsfunktion> <Av>.
93X2-04Y