Använda minnesmedia

Du kan sätta i minnesmedia direkt i maskinen och använda den.
Minnesmedia kompatibel med USB 2.0-standard stöds. FAT32/exFAT-format minnesmedia stöds.
Följande enheter och användningsmetoder stöds inte.
Minnesenheter med säkerhetsfunktioner
Minneskortläsare anslutna via USB
USB-filnamnstillägg eller USB-hubbar

Förbereda för att använda minnesmedia

Utför följande förberedelser i förväg när du ska använda minnesmedia.

Aktivera minnesenhet för att skriva ut

<Ställ in>  <Funktionsinställningar>  <Öppna filer>  <Minnesenhetsinställningar>  <Använd utskriftsfunktion>  <På>
Om minnesenheten inte känns igen trots att den är ansluten korrekt ställer du in <Använd AddOn-drivr. för USB-lagringsenh.> till <Av>. <Använd AddOn-drivr. för USB-lagringsenh.>
Visa skärmen för utskriftsinställningar när en minnesenhet sätts i
Ställ in <Välj detta vid anslutning av minnesenhet> till <På>. När en minnesenhet är isatt visas en bekräftelseskärm och utskrift kan utföras omedelbart. <Välj detta vid anslutning av minnesenhet>
*För att visa skärmen för utskriftsinställningar från minnesenheten, sätt i minnesenheten efter att ha avbrutit viloläget. Gå ur viloläge

Infoga/ta bort en minnesenhet

Om du infogar ett minneskort inkorrekt eller i fel riktning kan det orsaka problem med maskinen eller minnesenheten.

Infoga en minnesenhet

Sätt i USB-minnet i USB-porten på maskinens högra sida med rätt riktning.

Ta bort en minnesenhet

Utför en av följande åtgärder för att ta bort enheten.
Välj <Ta bort minnesenhet> på skärmen för utskrift på minnesenhet  <Ja> för <Ta bort minnesenhet>.
Välj  (Statusövervakare)  <Enhetsstatus>  <Ta bort minnesenhet>.

Skriva ut filer från minnesenheten

1
Sätt i minnesenheten i maskinens USB-port. Infoga/ta bort en minnesenhet
2
Välj <Minnesenhet> på <Hem>-skärmen. Skärmbilden <Hem>
3
Välj <Välj fil och skriv ut>.
Välj <Välj alla> för att välja alla filer.
Om det finns flera filtyper väljer du <PDF>, <XPS> eller <JPEG/TIFF>.
Du kan avmarkera en fil genom att välja filen igen. Tryck på <Rensa val> för att avmarkera alla filer.
4
Välj <Använd>.
När du skriver ut en XPS-fil med en Print Ticket
När filen som ska skrivas ut är i XPS-format kan den skrivas ut enligt en Print Ticket (utskriftsinställningar) som finns inbäddad i filen.
5
Ange lämpliga utskriftsinställningar.
Välj objektet som ska ställas in.
<Antal kopior>
<Papper>
<N på 1>
<N på 1> kan inte användas för JPEG-filer eller TIFF-filer.
<2-sidig>
<Upplösning>
<Skriv ut intervall>
<Utskr.interv. (TIFF)>
<Utskr.interv. (TIFF)> kan inte användas för PDF-filer, XPS-filer eller JPEG-filer.
<Avpassa pappersformat>
<Avpassa pappersformat> kan inte användas för JPEG-filer eller TIFF-filer.
<Förstora/förminska>
<Förstora/förminska> kan inte användas för PDF-filer eller XPS-filer.
<Förstora utskriftsyta>
<Sortera>
<Sortera> kan inte användas för JPEG-filer eller TIFF-filer.
<Bildriktning>
<Bildriktning> kan inte användas för PDF-filer eller XPS-filer.
<Utskriftsplacering>
<Utskriftsplacering> kan inte användas för PDF-filer eller XPS-filer.
<Rastrering>
6
Välj <Starta utskrift>.
Den valda filen skrivs ut.
Om du vill avbryta utskriften väljer du <Avbryt>  <Ja>.
7
Ta bort minnesenheten korrekt. Infoga/ta bort en minnesenhet
Om minnesenheten tas bort på fel sätt kan det orsaka problem med maskinen eller minnesenheten.
93X2-033