Importera/exportera inställningsdata

Maskindata som användarinställningsinformationen och olika inställningsvärden kan exporteras och sparas på en dator. Exporterade data kan också importeras till maskinen från en dator. Data som exporterats från maskinen kan importeras till en annan Canon skrivare/flerfunktionsskrivare, vilket gör det enklare att konfigurera inställningar på en ny maskin, t.ex. om du köpt en ny. För mer information om inställningar som kan importeras, se Tabellen Inställningar/registrering. När du importerar eller exporterar kan du ange om du vill importera och exportera alla maskindata, eller bara vissa data.
Utse en administratör för att hantera åtgärder
Utse en administratör med administratörsbehörighet för att utföra import/export av data. När data har importeras, skrivs användarinställningar, nätverksinställningar och andra data över, vilket kan förhindra att vissa funktioner fungerar korrekt eller orsaka problem med maskinerna. Var försiktig när du importerar data.
Stäng inte av maskinen förrän importen eller exporten är klar
Det kan ta flera minuter innan processen är klar. Stäng inte av maskinen innan processen är klar. Det kan leda till dataförlust eller att maskinen inte fungerar korrekt.
Följande funktioner/processer kan inte utföras vid import/export av data:
Rapportutskriftsjobb
Satsvis import/satsvis export
Funktionen Uppdatera register/uppdatera program
Handhavande från kontrollpanelen på maskinen
Handhavande från Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Låta enheten gå in i viloläge
Import/export av data kan inte utföras när följande funktioner/processer utförs:
Rapportutskriftsjobb
Satsvis import/satsvis export
Funktionen Uppdatera register/uppdatera program
Avstängning av maskinen
Visa felkod
Utför inte import och export i olika skärmspråk
Om skärmspråket skiljer sig åt mellan den exporterande maskinen och den importerande maskinen, kan inställningsvärdena skadas, vilket kan leda till fel i maskinen.
Redigera inte exporterade filer.
Öppna och redigera inte exporterade XML-filer eftersom det kan leda till att maskinen slutar fungera.
När du importerar till en annan Canon skrivare/flerfunktionsskrivare än den här maskinen
Vissa inställningar kan inte importeras. Tabellen Inställningar/registrering
När du använder ett lösenord för att skydda säkerhetspolicyinställningar
Säkerhetspolicyinställningar kan endast importeras om lösenordet för säkerhetspolicyn på den exporterande maskinen matchar det på den importerande maskinen eller om inget lösenord har ställts in för den importerande maskinen. Om inget lösenord har ställts in för den importerande maskinen, tillämpas det konfigurerade lösenordet för den exporterande maskinen på den importerande maskinen.
93X2-056