Importera/exportera alla inställningar

Du kan exportera all inställningsdata från maskinen och spara den på en dator och sedan importera den när du konfigurerar inställningarna på en ny maskin, t.ex. om du har köpt en ny. Om du vill konfigurera samma inställningar på två eller flera Canon skrivare/flerfunktionsskrivare*, kan du helt enkelt exportera alla inställningar från en maskin och importera dem till de andra maskinerna, vilket eliminerar behovet att konfigurera varje maskin separat. För att utföra dessa åtgärder, logga in till Fjärranvändargränssnittet med administratörsbehörighet.
* Endast modeller som stöder import/export av alla inställningar

Exportera alla inställningar

1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) skärm
3
Klicka på [Datahantering]  [Exportera].
4
Markera kryssrutan för [Välj alla].
Vissa objekt kan också exporteras. Mer information om vilka objekt för inställningar/registrering som motsvarar vilka objekt i funktionen för satsexport i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) finns i Tabellen Inställningar/registrering.
5
Ange lösenordet i [Krypteringslösenord] välj säkerhetsnivå från [Säkerhetsnivå]  klicka på [Starta export]  [OK].
Lösenordet i [Krypteringslösenord] krävs vid import av exporterade data. Använda alfanumeriska tecken.
För att bekräfta, ange lösenordet igen i [Bekräfta].
För att kryptera inställningsuppgifterna väljer du [Nivå 2] i [Säkerhetsnivå].
Det kan ta lite tid för skärmen för att ändras. Klicka inte på [Starta export] mer än en gång.
När du importerar inställningar till en annan modell som inte stöder inställningen i [Säkerhetsnivå], välj [Nivå 1].
6
Klicka på [Kontrollera status].
Om meddelandet [Kan inte användas vid export.] visas, använd inte Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) för att utföra åtgärderna.
7
Klicka på [Starta hämtning].
8
Följ anvisningarna på skärmen för att ange var data ska sparas.
Exportera alla inställningsdata utan att använda en dator
Du kan exportera alla inställningsdata till en minnesenhet som t.ex. ett USB-minne. <Exportera till USB-minne>

Importera alla inställningar

Du kan importera alla inställningsdata som har exporterats till en dator. När du importerar kommer tidigare konfigurerade inställningsvärden att skrivas över. Observera att vissa modeller kanske inte kan importera alla inställningsalternativ. Tabellen Inställningar/registrering
Kontrollera systemansvariginformation
När du importerar inställningar för Hantering av avdelnings-ID till en annan skrivare/flerfunktionsskrivare med Hantering av avdelnings-ID aktiverat, skrivs information om systemansvarig över, vilket kan hindra dig från att logga in med tidigare Systemansvarig-ID och PIN-kod. Innan du utför den här åtgärden, måste du kontrollera informationen om systemansvarig som sparats på den exporterande maskinen.
Vid tillämpning av säkerhetspolicyinställningar
Säkerhetspolicyer kan endast importeras om lösenordet för säkerhetspolicyinställning för den exporterande maskinen matchar det i den importerande maskinen eller om inget lösenord har angetts för den importerande maskinen. Om inget lösenord har ställts in för den importerande maskinen, tillämpas det konfigurerade lösenordet för den exporterande maskinen på den importerande maskinen.
1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) skärm
3
Klicka på [Datahantering] [Importera].
4
Klicka på [Bläddra...] och ange vilken fil som ska importeras.
5
Ange lösenordet i [Dekrypteringslösenord] och klicka på [Starta import]  [OK].
I [Dekrypteringslösenord], ange samma lösenord som angavs när inställningsdata exporterades.
Markera kryssrutan för [Skapa rapport för import/exportresultat] om du vill mata ut importresultaten som en CSV-fil.
Data för den valda filen importeras till maskinen.
6
Klicka på [OK]  [Kontrollera status].
Maskinen kan behöva startas om beroende på datan som ska importeras. Klicka på [Utför omstart].
Om du markerar kryssrutan för [Skapa rapport för import/exportresultat] i föregående steg, klicka på [Inställningar/Registrering]  [Datahantering]  [Importera/exportera resultat]  [Skapa rapport] för att exportera importresultaten.
För att importera alla inställningsdata utan att behöva använda en dator
Du kan importera alla inställningsdata från en minnesenhet som t.ex. ett USB-minne. <Importera från USB-minne>
Endast en rapportfil sparas. Nästa gång en satsimport utförs raderas befintlig rapportfil.
Rapporter skapas på följande språk.
Om visningsspråket på maskinen är inställt på Japansk omedelbart efter import: Japansk
Om visningsspråket på maskinen är inställt på något annat än Japansk omedelbart efter import: Engelsk
93X2-057