Använda Avdelnings-ID för att hantera utskrift via dator

Du kan använda hantering av avdelnings-ID för att hantera utskrift som utförs via en dator. Använd den här funktionen för att förbättra säkerheten eller övervaka antalet sidor som skrivs ut.
1
Starta fjärrgränssnittet. Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) skärm
3
Klicka på [Användarhantering]  [Hantering av avdelnings-ID].
4
Klicka på [Redigera].
5
Avmarkera de åtgärder som ska begränsas.
När det väljs bort måste avdelnings-ID anges när motsvarande typ av jobb utförs.
Markera denna kryssruta om du vill acceptera utskriftsjobb från skrivardrivrutiner som inte stöder Hantering av avdelnings-ID.
6
Klicka på [OK].
93X2-045