Ställa in hantering av avdelnings-ID

Användare kan vara uppdelade i grupper, som t.ex. de avdelningar de tillhör, och hanteras baserat på deras avdelnings-ID. Skapa först alla de avdelnings-ID som ska hanteras och tilldela användare till var och en (Registrera användarinformation på den lokala enheten). Efter att du tilldelat användare till avdelnings-ID, aktiverar du hantering av avdelnings-ID. För att utföra samma typ av hantering för utskrift från en dator, måste du konfigurera de inställningar som krävs. Administratörsbehörighet krävs för att konfigurera dessa inställningar.
Satsvis import/satsvis export
Inställningen kan importeras/exporteras med modeller som har stöd för satsvis import av den här inställningen. Importera/exportera inställningsdata
Inställningen ingår i [Inställningar för hantering av avdelnings-ID] vid satsexport. Importera/exportera alla inställningar
93X2-042