Använda AirPrint

I det här avsnittet beskrivs de nödvändiga inställningarna för att använda AirPrint och hur du skriver ut från Apple-enheter.
AirPrint-inställningar
AirPrint-funktioner
Felsökning

Konfigurera AirPrint-inställningar

Du kan registrera information, däribland namn på enheten och installationsplats, som används för identifiering av enheten. De nödvändiga inställningarna för att använda AirPrint kan konfigureras via Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).

Konfigurera inställningarna via Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)

1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) och logga in i systemansvarigsläge. Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering].
Om du använder en mobil enhet, till exempel en iPad, iPhone eller iPod touch, läser du "klicka" som "tryck" i det här avsnittet.
3
Klicka på [Nätverksinställningar] [AirPrint-inställningar].
4
Ange de önskade inställningarna och klicka på [OK].
 [Använd AirPrint]
Markera kryssrutan för att aktivera AirPrint. Avmarkera kryssrutan om du vill inaktivera AirPrint.
 [Visa fel för AirPrint]
Ange huruvida en felmeddelandeskärm ska visas på kontrollpanelen om utskrift inte kan utföras som väntat till följd av ett problem med utskriftsdata när du skriver ut med AirPrint.
 [Skrivarnamn]
Skriv namnet på enheten. Om ett mDNS-namn redan har registrerats i [mDNS-inställningar] ([Nätverksinställningar] i [Preferenser] (Inställningar/Registrering)), visas det registrerade namnet.
 [Plats]
Skriv enhetens plats. Om en plats redan har registrerats i [Enhetsinfo-inställningar] ([Enhetshantering] i [Hanteringsinställningar] (Inställningar/Registrering)), visas det registrerade namnet.
 [Latitud]
Ange latitud för platsen där maskinen är installerad.
 [Longitud]
Ange longitud för platsen där maskinen är installerad.
5
Starta om maskinen.
Stäng av maskinen, vänta minst 10 sekunder och starta den därefter igen.

Konfigurera inställningar från kontrollpanelen

1
Välj <Ställ in> på <Hem>-skärmen. Skärmbilden <Hem>
2
Välj <Preferenser> <Nätverk> <Använd AirPrint>.
PIN-kod för administratör måste anges för att konfigurera den här inställningen.
3
Välj <På>.
Om du väljer [Använd AirPrint], är följande inställningar i <TCP/IP-inställningar> inställt till <På>.
Använd HTTP
Inställningar för IPP-utskrift
Använd IPv4 mDNS
Använd IPv6 mDNS
Om du ändrar [Skrivarnamn] efter att du har angett det kan det förhindra att du skriver ut från Mac-enheter som tidigare har kunnat användas för att skriva ut. Detta beror på att <mDNS-namn> (Göra DNS-inställningar) för IPv4 också ändras automatiskt. I så fall lägger du till den här enheten till Mac-enheten igen.
När AirPrint används är <Använd samma mDNS-namn som IPv4> låst som <På> för mDNS-namnet för IPv6.
Att ange skrivarnamnet gör det enklare att identifiera olika skrivare som stödet AirPrint.

Visa skärmen för AirPrint

Du kan visa skärmen för AirPrint, där du inte bara kan visa AirPrint-inställningar utan också visa information om förbrukningsartiklar, till exempel papper och tonerpatroner. Dessutom kan du konfigurera säkerhetsfunktionernas inställningar.

Visa från en Mac

1
Klicka på [System Preferences] i dockan på skrivbordet [Printers & Scanners].
2
Markera enheten och klicka sedan på [Options & Supplies].
3
Klicka på [Visa skrivarens webbsida].
4
Logga in från Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
För att ändra AirPrint-inställningarna måste du logga in som administratör.

Konfigurera skärmen för AirPrint

Om du loggar in med administratörsbehörighet kan du även ändra AirPrint-inställningarna från sidan för AirPrint.

 [AirPrint]

Låter dig kontrollera de angivna värdena i AirPrint-inställningarna, såsom maskinens namn och plats. Du kan klicka på [Redigera] för att ändra inställningarna.

 [Säkerhetsinställningar för utskrift]

Ange de nödvändiga inställningarna för att skriva ut med TLS och autentisering.
Om <Inställningar för IPP-utskrift> redan är inställt visas befintliga inställningar. Värden som registrerats i [Säkerhetsinställningar för utskrift] ändras enligt värdena i <Inställningar för IPP-utskrift>.

 [Användarhantering]

Du kan lägga till/redigera användare att autentisera. Hantera användare

 [TLS-inställningar]

Låter dig ändra nyckel och certifikat för TLS. Konfigurera nyckel och certifikat för TLS

 [Nyckel- och certifikatinställningar]

Låter dig generera och installera en nyckel och ett certifikat, eller begära att ett certifikat ska utfärdas. Konfigurera nyckel och certifikat för TLS

Kontrollera förbrukningsartiklar och enhetens version

Du kan kontrollera information om maskinens papperskällor, hur mycket toner som finns kvar för varje färg och enhetens version.

Varumärken

Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X och Safari är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. AirPrint och AirPrint-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc.
iOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används under licens.
93X2-038