Använda maskinen med program

Skriv ut genom att använda program från en mobil enhet som är ansluten till maskinen. Olika program, inklusive exklusiva Canon-program, stöds. Använd på korrekt sätt enligt din enhet, dina program och din situation.

Canon PRINT Business

Ett program för utskrift, etc. från mobila enheter som stöder iOS/Android. Inga åtgärder på maskinen är nödvändiga för att skriva ut. Se hjälpen i programmet eller Canons webbplats (https://global.canon/gomp/) för information om vilka operativsystem som stöds, detaljerade inställningsmetoder och förfaranden.
Canon PRINT Business kan hämtas kostnadsfritt, men kunden ansvarar själv för alla avgifter som rör internetanslutningen.

Skriva ut med Canons utskriftstjänst

Du kan enkelt skriva ut från menyn i program som stöder utrustningen för Android-utskrift. Mer information om vilka operativsystem som stöds och detaljerade inställningsmetoder och åtgärder finns på Canons webbplats (https://global.canon/gomp/).

Skriva ut med Mopria®

Maskinen har också stöd för Mopria®. Med Mopria® kan du skriva ut från mobila enheter med Android med vanliga åtgärder och inställningar även om tillverkare och modeller skiljer sig åt. Om du t.ex. använder skrivare som stödjer Mopria® från flera olika tillverkare eller en skrivare som stödjer Mopria® finns på en plats du besöker, kan du skriva ut utan att installera ett program för varje tillverkare eller modell. För mer information om modeller och driftmiljöer som stöds, se http://www.mopria.org.
Bekräfta Mopria®-inställningar

Skriva ut från Windows Phone (Windows 10 Mobile och senare)

Du kan skriva ut från en Windows Phone utan att hämta ett specialprogram eller installera en drivrutin. Kontrollera att inställningarna <Använd WSD-utskrift>, <Använd WSD-sökning> och <Inställningar för Multicast Discovery> är aktiverade.

Skriva ut från Chrome OS

Du kan skriva ut från Chrome OS utan att hämta ett särskilt program eller installera en drivrutin. För att kunna skriva ut på maskinen måste du aktivera Mopria®.
Bekräfta Mopria®-inställningarna
Skriva ut
Utskrift från Chrome OS kanske inte stöds beroende på land eller region.
93X2-037