<Nätverk>

I det här avsnittet beskrivs nätverksinställningarna.
<Utmatningsrapport>
<Ställ in>  <Preferenser> <Nätverk>
Du kan skriva ut inställningarna i <Nätverk>. <Utmatningsrapport>
<Bekräfta nätverksanslutning>
<Ställ in>  <Preferenser> <Nätverk>
Om denna inställning är inställd till <På> kan du ändra nätverksinställningar. Om nätverksanslutningsfel uppstår visas ett meddelande på maskinens skärm.
<Använd IPv4>
<Ställ in>  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar> <IPv4-inställningar>
Ställ in om IPv4 ska användas. Ställa in en IPv4-adress
<IP-adressinställningar>
<Ställ in>  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar> <IPv4-inställningar>
Ange IPv4-adress. Ställa in en IPv4-adress
<Inst. för DHCP-alt.>
<Ställ in>  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar> <IPv4-inställningar>
Ange valfria inställningar för DHCP. Göra DNS-inställningar
<Utför dynamisk DNS-uppdatering>
<Ställ in>  <Preferenser> <Nätverk>  <IPv4-inställningar> / <IPv6-inställningar>
Ange om du vill använda den automatiska uppdateringen om mappningen mellan värdnamn och IP-adress ändras på en miljö som DHCP. Göra DNS-inställningar
<PING-kommando>
<Ställ in>  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar> <IPv4-inställningar>
Kontrollera att IPv4-adressen är korrekt angiven. Utföra anslutningstest för en IPv4-adress
<Använd IPv6>
<Ställ in>  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar> <IPv6-inställningar>
Ange om du vill använda IPv6. Ange en IPv6-adress
<Använd tillståndslös adress>
<Ställ in>  <Preferenser> <Nätverk>  <IPv6-inställningar>
Ange om om du vill använda IPv6 tillståndslös adress. Ange en IPv6-adress
<Använd manuell adress>
<Ställ in>  <Preferenser> <Nätverk>  <IPv6-inställningar>
Ange IPv6-adressen manuellt. Ange en IPv6-adress
<Använd DHCPv6>
<Ställ in>  <Preferenser> <Nätverk>  <IPv6-inställningar>
Ange om IPv6-adressen ska hämtas från DHCP-servern. Ange en IPv6-adress
<Hämta end. tillståndsstyrd adressprefix>
<Ställ in>  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar> <IPv6-inställningar>
Ange om du vill hämta bara den förra halvan av den tillståndsstyrda adressen från DHCP-servern genom att använda DHCPv6.
<Inst. för DHCP-alt.>
<Ställ in>  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar> <IPv6-inställningar>
Ange valfria inställningar för DHCP. Göra DNS-inställningar
<DNS-serveradress - inställningar>
<Ställ in>  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>  <DNS-inställningar>
Ange inställningar för DNS-serveradress. Göra DNS-inställningar
<mDNS-inställningar>
<Ställ in>  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>  <DNS-inställningar>
Ange inställningar för att använda DNS-funktionen på ett system som inte har någon DNS-server. Göra DNS-inställningar
<Inställningar för LPD-utskrift>
<Ställ in>  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange inställningar för LPD-utskrift. För att använda LPD-utskrift, välj <På> och ställ in tiden tills jobbet automatiskt avbryts om utskriftsdata inte kan tas emot på grund av kommunikationsfel etc.
<Inställningar för RAW-utskrift>
<Ställ in>  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange inställningar för RAW-utskrift. För att använda RAW-utskrift, välj <På> och ställ in om dubbelriktad kommunikation ska användas samt tiden tills jobbet automatiskt avbryts om utskriftsdata inte kan tas emot på grund av kommunikationsfel etc.
<SNTP-inställningar>
<Ställ in>  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange inställningar för Simple Network Time Protocol (SNTP). Göra SNTP-inställningar
<FTP-utskriftsinställningar>
<Ställ in>  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange inställningar för FTP-utskrift. För att använda FTP-utskrift, välj <På> och ange <Användarnamn> och <Lösenord> vid behov.
<Anv. UTF-8 f visa namn på FTP-utskr.jobb>
<Ställ in>  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange om du vill använda UTF-8 för att visa filnamn vid FTP-utskrift.
<WSD-inställningar>
<Ställ in>  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange WSD-inställningar. För att använda WSD (Web Services for Devices) som utskriftsprogram, sätt <Använd WSD-utskrift> till <På>. För att använda WSD för att hämta information om maskinen, sätt <Använd WSD-sökning> till <På>.
<Inställningar för IPP-utskrift>
<Ställ in>  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange inställningar för IPP-utskrift. För att använda IPP-utskrift, välj <På> och ställ in om endast kommunikationsdata krypterad med TLS (IPP-utskrift) ska tillåtas och om IPP-autentisering ska användas.
<Inställningar för Multicast Discovery>
<Ställ in>  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange inställningar för multicast-identifiering. Övervaka maskinen från enhetshanteringssystem
<Inställningar för vilolägesavisering>
<Ställ in>  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange inställningar för multicastsändning för vilolägesmeddelanden på nätverket.
<Använd HTTP>
<Ställ in>  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Aktivera eller avaktivera HTTP-inställningen.
<TLS-inställningar>
<Ställ in>  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Du kan ställa in ett nyckelpar, TLS-version och krypteringsalgoritm att använda efter att ha bekräftat att en maskin använder TLS-krypterad kommunikation. Konfigurera nyckel och certifikat för TLS
<Proxyinställningar>
<Ställ in>  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange inställningar för proxyservern. Ställa in en proxy
<Bekräfta aut.info i aut.hant.läge>
<Ställ in>  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange om maskinen kontrollerar autentiseringsinformation när du skriver ut med V4-skrivardrivrutinen.
<IPSec-inställningar>
<Ställ in>  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange IPSec-inställningar. Konfigurera IPSec-inställningar
<IPSec-principlista>
<Ställ in>  <Preferenser> <Nätverk>
Du kan registrera IPSec-policyer och ställa in prioriteringar.
<Inställningar TCP/IP-alternativ>
<Ställ in>  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange TCP-alternativets fönsterskala och MTU-storlek.
<SNMP-inställningar>
<Ställ in>  <Preferenser> <Nätverk>
Ange SNMP-inställningar. Övervaka och styra maskinen med SNMP
<Formatera värdresurser MIB till RFC2790>
<Ställ in>  <Preferenser> <Nätverk>
Ange om MIB för värdresurserna följer specifikationerna för RFC2790.
<Reserverad port - inställningar>
<Ställ in>  <Preferenser> <Nätverk>
Ange om du vill konfigurera/referera till detaljerad information om maskinen från Canon-drivrutiner eller verktygsprogramvara.
<Autentiseringsmetod dedikerad port>
<Ställ in>  <Preferenser> <Nätverk>
Ange autentiseringsmetod för den dedikerade porten.
<Använd skrivarköfunktion>
<Ställ in>  <Preferenser> <Nätverk>
Ange om det ska gå att buffra utskriftsjobb som skickas till maskinen på maskinens lagringsenhet.
<Ta emot parallellt>
<Ställ in>  <Preferenser> <Nätverk>
Ange om du ska behandla data effektivt när flera utskriftsjobb skickas till maskinen. Om detta är inställt på <Av> skrivs data ut i mottagningsordning, men skrivhastigheten kan gå långsammare.
<Väntetid för Anslutning vid start>
<Ställ in>  <Preferenser> <Nätverk>
Ange väntetid för att ansluta till ett nätverk från det att maskinen startas. Ställa in väntetid vid anslutning till ett nätverk
<Inställningar för Ethernet-drivrutin>
<Ställ in>  <Preferenser> <Nätverk>
Ange inställningar för Ethernet-drivrutinen. Göra Ethernet-inställningar
<IEEE 802.1X-inställningar>
<Ställ in>  <Preferenser> <Nätverk>
Ange inställningarna för IEEE 802.1X. Konfigurera IEEE 802.1X-autentiseringsinställningar
<Utgående filter>
<Ställ in>  <Preferenser> <Nätverk> <Brandväggsinställningar> <Ipv4-adressfilter>
Ange utgående filter. Ange IP-adresser i brandväggsinställningar
<Inkommande filter>
<Ställ in>  <Preferenser> <Nätverk> <Brandväggsinställningar> <Ipv4-adressfilter>
Ange inkommande filter. Ange IP-adresser i brandväggsinställningar
<Tillåt alltid sändning/mottagning med ICMP>
<Ställ in>  <Preferenser> <Nätverk> <Brandväggsinställningar> <Ipv4-adressfilter>  <ICMP-inställningar IPv4-adress>
Ange om ICMP-kommunikation alltid ska tillåtas.
<Utgående filter>
<Ställ in>  <Preferenser> <Nätverk> <Brandväggsinställningar> <IPv6-adressfilter>
Ange utgående filter. Ange IP-adresser i brandväggsinställningar
<Inkommande filter>
<Ställ in>  <Preferenser> <Nätverk> <Brandväggsinställningar> <IPv6-adressfilter>
Ange inkommande filter. Ange IP-adresser i brandväggsinställningar
<Tillåt alltid sändning/mottagning med ICMP>
<Ställ in>  <Preferenser> <Nätverk> <Brandväggsinställningar> <IPv6-adressfilter>  <ICMP-inställningar IPv6-adress>
Ange om ICMPv6-kommunikation alltid ska tillåtas.
<Utgående filter>
<Ställ in>  <Preferenser>  <Nätverk>  <Brandväggsinställningar>  <MAC-adressfiltrering>
Ange utgående filter. Ange MAC-adresser i brandväggsinställningar
<Inkommande filter>
<Ställ in>  <Preferenser>  <Nätverk>  <Brandväggsinställningar>  <MAC-adressfiltrering>
Ange inkommande filter. Ange MAC-adresser i brandväggsinställningar
<Logg över spärrade IP-adresser>
<Ställ in>  <Preferenser>  <Nätverk>  <Brandväggsinställningar>
Visar loggen för blockering med IP-adressfilter. Ange IP-adresser i brandväggsinställningar
<Sessionsinställningar>
<Ställ in>  <Preferenser> <Nätverk>
Ange tidsgränsen efter inloggning till Fjärranvändargränssnittet.
<Använd Mopria>
<Ställ in>  <Preferenser> <Nätverk>
Ange om du vill skriva ut data direkt från mobila enheter som stöder Mopria®, som smartphones och surfplattor. Använda maskinen med program
<Använd AirPrint>
<Ställ in>  <Preferenser> <Nätverk>
Ange om du vill skriva ut direkt från en iPhone, iPad, iPod Touch eller Mac som stöder AirPrint. Använda AirPrint
<Visa fel för AirPrint>
<Ställ in>  <Preferenser> <Nätverk>
Ange huruvida en felmeddelandeskärm ska visas på kontrollpanelen om utskrift inte kan utföras som väntat till följd av ett problem med utskriftsdata när du skriver ut med AirPrint.
Om detta är inställt på <På> visas en felmeddelandeskärm på kontrollpanelen. Avbryt jobbet efter att felmeddelandeskärmen kontrollerats. Om detta är inställt på <Av> visas inte en felmeddelandeskärm på kontrollpanelen, men jobbet blir kvar i jobbhistoriken med indikeringen <Fel>.
<Positionsinformation>
<Ställ in>  <Preferenser> <Nätverk>
Ange informationsinställningarna för enhetsposition. Använda AirPrint
<Inställningar för Universal Print>
<Ställ in>  <Preferenser> <Nätverk>
Ange universala utskriftsinställningar. Skriva ut med hjälp av Microsoft Cloud Service (Universal utskrift)
<Välj gränssnitt>
<Ställ in>  <Preferenser> <Nätverk>
Välj om du vill använda fristående fast nätverk eller fristående nätverk, fast nätverk och trådlöst nätverk samtidigt eller ett fast nätverk och ett annat fast nätverk samtidigt. Välj metod för nätverksanslutning
<Inställningar för trådlöst LAN>
<Ställ in>  <Preferenser>  <Nätverk>  <Trådlöst LAN>
Ange inställningar för trådlöst nätverk. Ansluta till ett trådlöst nätverk
<Information för trådlöst LAN>
<Ställ in>  <Preferenser>  <Nätverk>  <Trådlöst LAN>
Visar inställningsinformation för trådlöst nätverk. Kontrollera inställningarna och information för trådlöst LAN
<Energisparläge>
<Ställ in>  <Preferenser>  <Nätverk>  <Trådlöst LAN>
Ange om du vill försätta maskinen i energisparläge regelbundet, enligt signaler som skickas via en trådlös router. Ansluta till ett trådlöst nätverk
<Använd direktanslutning>
<Ställ in>  <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställn. direktanslutning>
Ange om du vill använda en direktanslutning. Ansluta direkt
<Typ av direktanslutning>
<Ställ in>  <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställn. direktanslutning>
Välj typ av direktanslutning. Ansluta direkt
<Enhetsnamn för Wi-Fi Direkt>
<Ställ in>  <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställn. direktanslutning>
Ange enhetsnamn som ska användas för direktanslutningar (Wi-Fi Direct).
<Tid tills Direktanslutningen avbryts>
<Ställ in>  <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställn. direktanslutning>
Ange tiden innan kommunikation automatiskt avbryts vid längre tid utan dataöverföring/-mottagande vid kommunikation med direktanslutning.
<Inställningar för åtkomstpunktläge>
<Ställ in>  <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställn. direktanslutning>
Ange inställningar för åtkomstpunktsläge.
<Håll aktiv om SSID-/nätv.nyckel angetts>
<Ställ in>  <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställn. direktanslutning>
Om <Ange SSID att använda> och <Ange nätverksnyckel att använda> är aktiverade i <Inställningar för åtkomstpunktläge>, kan direktanslutningar göras utan att du trycker på <Aktivera> i <Direktanslutning> i <Mobil portal>.
<IP-adressinställn. för direktanslutning>
<Ställ in>  <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställn. direktanslutning>
Ange IP-adressen för att distribuera till mobila enheter med direktanslutning.
<IP-adressinställningar>
<Ställ in>  <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställningar underlinje>
Ange vilken IPv4-adress som ska användas med ett trådlöst LAN (sublinje) när du använder både ett fast och ett trådlöst LAN samtidigt.
<Prio linje för komm. med mobila enheter>
<Ställ in>  <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställningar underlinje>
Välj vilken linje som ska anslutas till mobila enheter när du använder både ett fast LAN (huvudlinje) och ett trådlöst LAN (sublinje) samtidigt.
<Inställningar för Ethernet-drivrutin>
<Ställ in>  <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställningar underlinje>
Ange Ethernet-drivrutinsinställningar för underlinjen. Göra Ethernet-inställningar
<Utgående filter>
<Ställ in>  <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställningar underlinje> <Brandväggsinställningar> <Ipv4-adressfilter>
Ange överföringsfilter i inställningar för underlinjen. Konfigurera brandväggen för underlinjen
<Inkommande filter>
<Ställ in>  <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställningar underlinje>  <Brandväggsinställningar> <Ipv4-adressfilter>
Ange mottagningsfilter i inställningar för underlinjen. Konfigurera brandväggen för underlinjen
<DNS-serveradress - inställningar>
<Ställ in>  <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställningar underlinje> <Inst. för systemdatakommunikation>
Ange DNS-serveradressinställningar för underlinjen. Göra DNS-inställningar
<Proxyinställningar>
<Ställ in>  <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställningar underlinje> <Inst. för systemdatakommunikation>
Ange proxyinställningar för underlinjen. Ställa in en proxy
<Välj rad att använda>
<Ställ in>  <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställningar underlinje> <Inst. för systemdatakommunikation>
Välj den linje som ska användas för systemdatakommunikation. Konfiguerar systemdatakommunikation
<Inställningar statisk cirkulering>
<Ställ in>  <Preferenser> <Nätverk>
Ange inställningar för statisk routning för IPv4-adresser. Ställa in statisk routning
93X2-075