Skriva ut från en dator

I det här avsnittet beskrivs de grundläggande åtgärderna för att skriva ut från en dator med en skrivardrivrutin installerad.

Hjälp för skrivardrivrutin

Om du klickar på [Hjälp] (Windows) eller  (Mac OS) på skrivardrivrutinsskärmbilden visas skärmbilden Hjälp. För information som inte finns i Användarhandbok, inklusive information om drivrutinsfunktioner och hur du ställer in funktionerna, se hjälpen.

Grundläggande utskriftsåtgärder

I det här avsnittet beskrivs de grundläggande åtgärderna för att skriva ut från en dator.
1
Öppna ett dokument och visa utskriftskärmen.
2
Markera maskinen och klicka på [Inställningar] eller [Egenskaper].
3
Ange utskriftsinställningarna efter behov och klicka på [OK].
Växla eventuellt flik för att ange önskade utskriftsinställningar.
4
Klicka på [Skriv ut] eller [OK].
Utskriften startar.
Om du vill avbryta, se Avbryt utskrift.
1
Öppna ett dokument och visa utskriftskärmen.
2
Välj maskinen.
3
Ange lämpliga utskriftsinställningar.
Efter att du valt inställningspanel i listrutan, gör du inställningar för utskrift på respektive panel.
4
Klicka på [Print].
Utskriften startar.
Om du vill avbryta, se Avbryt utskrift.
93X2-02F