Skriva ut skyddade dokument

I det här avsnittet beskrivs hur du skriver ut ett dokument från ett program som ett säkrat dokument.

Skicka ett säkrat dokument från en dator till maskinen

1
Öppna ett dokument i ett program och visa dialogrutan för utskrift.
2
Välj skrivarens drivrutin för denna maskin och klicka på [Inställningar] eller [Egenskaper].
3
Välj [Säker utskrift] i [Utmatningsmetod].
Popup-fönstret [Information] visas. Kontrollera meddelandet och klicka på [Ja] eller [Nej].
4
Ange utskriftsinställningarna efter behov och klicka på [OK].
Växla fliken enligt inställningarna.
5
Klicka på [Skriv ut] eller [OK].
När det säkrade dokumentet har skickats till maskinen sparas det i maskinens minne där det väntar på att skrivas ut.
93X2-02R