Konfigurera användarinställningarna för Universal utskrift

Konfigurera dessa inställningar om du vill hantera användare autentiserade genom användarautentisering och deras associerade jobb med Universal utskrift. Universal utskrift kan fortfarande köras utan att konfigurera dessa inställningar.

Inställningar av användaren

1
Starta fjärrgränssnittet. Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) skärm
3
Klicka på [Användarhantering]  [Hantera autentisering].
4
Ange [Användarnamn för Universal Print:] i [Information om Universal Print].
I [Användarnamn för Universal Print:] anger du e-postadressen eller telefonnumret som används i Microsoft 365-kontot.

Inställningar av administratören

1
Starta fjärrgränssnittet. Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) skärm
3
Klicka på [Användarhantering]  [Hantera autentisering].
4
Klicka på [Redigera] för användaren som ska ställas in.
Om användaren för Universal utskrift inte är registrerad
Klicka på [Lägg till användare] och registrera användarinformationen. När du registrerar användarinformationen, ange [Användarnamn för Universal Print:] i [Information om Universal Print].
5
Ange [Användarnamn för Universal Print:] i [Information om Universal Print].
I [Användarnamn för Universal Print:] anger du e-postadressen eller telefonnumret som används i Microsoft 365-kontot.
6
Klicka på [Uppdatera].

Inställningar av administratören med hjälp av en CSV-fil

Du kan associera användare av användarautentisering med ett Microsoft 365-konto genom att redigera en CSV-fil.
1
Starta fjärrgränssnittet. Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) skärm
3
Klicka på [Användarhantering]   [Hantera autentisering]   [Inställningar för Universal Print].
4
Klicka på [Starta export].
Om det inte finns någon användarinformation som är associerad med ett Microsoft 365-konto kan du inte konfigurera inställningarna med hjälp av en CSV-fil. Klicka på [Lägg till association ...], lägg till den associerade användaren och klicka sedan på [Starta export].
5
Redigera den exporterade CSV-filen
Ange ett registrerat användarnamn i ”mcp_uid”.
I ”azureaccount_name” anger du e-postadressen eller telefonnumret som används i Microsoft 365-kontot.
6
Klicka på [Importera] och ange den fil som redigerades i steg 5.
7
Klicka på [Starta import].
93X2-031