<Justera bildkvaliteten>

I det här avsnittet beskrivs hur du justerar bildkvalitet för utskrift.
<Justera utskriftsposition>
<Ställ in>  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>
Du kan justera utskriftsplaceringen när utskriften är sned eller sticker ut från utskriftsintervallet. Justera utskriftsplaceringen
<Förhindra vattendroppmönster>
<Ställ in>  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>  <Specialbehandling>
Du kan ställa in <Förhindra vattendroppmönster> när en stänkt bild, vita fläckar, ränder etc. visas på rasterbilder från dubbelsidiga utskriftsjobb. Omedelbart efter att du slagit på maskinen i en miljö med låg temperatur, om rasteråtergivningen för utskriften blir avsevärt annorlunda än ursprungsdokumentet, ställer du in detta läge till <På>.
<Förhindra suddighet>
<Ställ in>  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>  <Specialbehandling>
Om du använder maskinen i en miljö med låg luftfuktighet, kan toner tillämpas på en yta där utskrift inte ska ske (vit yta). Problemet löses om du ställer in <Förhindra suddighet> på <På>.
<Justera fixeringsnivå för kuvert>
<Ställ in>  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>  <Specialbehandling>
När du skriver ut kuvert och flikarna limmas (vilket de inte ska) eller om tonerfixeringen är svag, kan du justera fixeringsnivån.
<Korr. fix. för jobb med uni.fack (tj. 4)>
<Ställ in>  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>  <Specialbehandling>
Detta läge förbättrar utskriftsresultatet när bilden är svag eftersom det inte tillräckligt med toner har fästs på pappret.
<Justera standardtäthet>
<Ställ in>  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>
Om utskriftstätheten skiljer sig mycket från originalet, kommer detta alternativ att justera den övergripande tätheten för utskrivet material så att resultatet blir mer likt ursprunget, inklusive fyllnadsområden, text, linjer och mellanliggande tätheter.
<Justera densitet för specifikt papper>
<Ställ in>  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>
Utskriften på vissa papperstyper kan bli blek ju längre en tonerpatron används. Denna inställning kan förbättra detta problem.
93X2-07A