<Underhåll>

I det här avsnittet beskrivs hur du använder funktionen för automatisk rengöring av huvudenheten.
<Rengör tryckvals för fixering>
<Ställ in>  <Justering/underhåll>  <Underhåll>
Om det utskrivna papperet är smutsigt kör du <Rengör tryckvals för fixering>.
<Initiera efter byte av delar>
<Ställ in>  <Justering/underhåll>  <Underhåll>
När du har bytt USER MAINTENANCE KIT UM-D1 230V utför du <Underhållssats> för att initiera.
<Kondenskontroll>
<Ställ in>  <Justering/underhåll>  <Underhåll>
Ställ in om du vill påbörja processen att ta bort kondens när sådan finns inuti maskinen. Om du ställer in det här arbetssättet på <På> utförs borttagningen av kondens automatiskt.
93X2-07C