<Utskrift>

I det här avsnittet beskrivs utskriftsinställningarna.
<Jobblagringsperiod>
<Ställ in>  <Funktionsinställningar>  <Utskrift>
Ange tidsperiod för lagring av jobb.
<Visningsinställningar för jobblista>
<Ställ in>  <Funktionsinställningar>  <Utskrift>
Ange vilka typer jobb som ska ingå i jobblistan och typ av jobb att väljas som standard.
93X2-07R