<Enhetshantering>

Du kan ange inställningar för att hantera enheter och tillbehör.
<Enhetsinfo-inställningar>
<Ställ in>  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>
Ange namn och installationsplats för att identifiera maskinen.
<Visa jobbstatus före verifiering>
<Ställ in>  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>
Välj om du vill begränsa åtkomst till skärmbilden <Statusmonitor> när du använder en inloggningstjänst.
<Begränsa åtkomst till andra användarjobb>
<Ställ in>  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>
Välj om du vill hindra användare från att utföra åtgärder på jobb för andra användare på skärmbilden <Statusmonitor> när användarautentisering används.
<Visa jobblogg>
<Ställ in>  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>
Välj om du vill visa jobbloggar på skärmbilden <Statusmonitor>. Du kan också välja om du vill tillåta enhetshanteringsprogram att hämta jobbloggar från maskinen. Grundläggande skärmar
<Spara granskningslogg>
<Ställ in>  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>
Välj om du vill börja loggregistrering. För mer information om de olika loggarna, se Hanteringsfunktioner.
<Hämta nätverksautentiseringslogg>
<Ställ in>  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>
Välj om du vill börja loggregistrering för autentisering som utförs när maskinen används via nätverket, t.ex. vid utskrift från en dator.
<Begränsa åtkomst för Service>
<Ställ in>  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>
Du kan ställa in maskinen för att begränsa ändringar i användarinformation eller säkerhetsrelaterade inställningar när maskinen kontrolleras eller repareras av din återförsäljare eller servicerepresentant.
<Visa knapp för förbruk.köp i fjärrgräns.>
<Ställ in>  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>  <Fjärrgr./Toner Status förbruk. infoinst.>
Välj om du vill visa en knapp för att komma åt webbplatsen för inköp av tonerpatroner på Fjärrgränssnittet.
<Toner Status-inställningar>
<Ställ in>  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>  <Fjärrgr./Toner Status förbruk. infoinst.>
Välj om du vill använda notifieringsverktyget för tonerpatronnivå. Du kan också ställa in om du vill visa en knapp för att komma åt webbplatsen för inköp av tonerpatroner på notifieringsverktyget för tonerpatronnivå.
<Tillåt ej initiering av adminlösenord>
<Ställ in>  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>
Ställ in om användning av <Initiera administratörslösenord> i <Kontrollera räknare> ska begränsas.
<Begränsa åtgärder i specialläge>
<Ställ in>  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>
Välj om du vill begränsa användningen av specialläget, som tillhandahålls för underhåll av servicetekniker.
<Canon-originalläge>
<Ställ in>  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>
Det här läget är till för originalpatroner.
93X2-07W