<Säkerhetsinställn.>

Du kan konfigurera inställningar relaterade till systemmodifikation.
<Verifiera system vid start>
<Ställ in>  <Hanteringsinställningar>  <Säkerhetsinställn.>  <Inställningar systemverifikation>
Du kan ställa in maskinen till att verifiera integriteten för den fasta programvaran och applikationer i maskinen under uppstart.
<McAfee Embedded Control>
<Ställ in>  <Hanteringsinställningar>  <Säkerhetsinställn.>  <Inställningar systemverifikation>
När maskinen är igång används funktionen McAfee Embedded Control för att förhindra obehöriga ändringar av programmet och körning av obehöriga program, vilket förbättrar systemets tillförlitlighet.
93X2-080