Underhåll

Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Funktionen Importera alla" finns i Funktionen Importera alla.
Egenskap
Beskrivning
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<Rengör tryckvals för fixering>
-
Nej
Nej
-
<Initiera efter byte av delar>
<Underhållssats>: <Ja>, <Nej>
Nej
Nej
-
<Kondenskontroll>
<Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
93X2-062