Utmatningsrapport

Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Funktionen Importera alla" finns i Funktionen Importera alla.
Egenskap
Beskrivning
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<Standardinst. för Utmatningsrapport>
<2-sidig utskrift>
<Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Skriv ut lista>
<Statusrapport för förbrukningsartiklar>
<Ja>, <Nej>
Ja
Nej
-
<Användardatalista>
<Ja>, <Nej>
Ja
Nej
-
<Datalista för nätverksanvändare>
<Ja>, <Nej>
Ja
Nej
-
<Kommunikationshanteringsrapport>
<Ja>, <Nej>
Ja
Nej
-
<Lista över summa sidor>
<Ja>, <Nej>
Ja
Nej
-
<Räknarrapport>
<Ja>, <Nej>
Ja
Nej
-
<Utskriftslogglista>
<Skrivare>: <Ja>, <Nej>
<Utskr. av mottag jobb>: <Ja>, <Nej>
<Rapportutskrift>: <Ja>, <Nej>
Ja
Nej
-
<IPSec-principlista>
<Ja>, <Nej>
Ja
Nej
-
<AddOn-systeminformation>
<Ja>, <Nej>
Ja
Nej
-
<Rapp. f importresultat>
<Ja>, <Nej>
Ja
Nej
-
<Loggrapport för tonerpatron>
<Ja>, <Nej>
Ja
Nej
-
<PCL>

<Konfigurationssida>: <Ja>, <Nej>
<Teckensnittslista>: <Ja>, <Nej>
Ja
Nej
-
<PS>

<Konfigurationssida>: <Ja>, <Nej>
<Teckensnittslista>: <Ja>, <Nej>
Ja
Nej
-
93X2-071