PCL

Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Funktionen Importera alla" finns i Funktionen Importera alla.
Egenskap
Beskrivning
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<Paper Save>
<On>, <Off>
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<Orientation>
<Portrait>, <Landscape>
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<Font Source>
<Internal>, <Soft/External>
Nej
C
Inställningar för skrivarinställningar
<Font Number>
0 till 104; 0 (Om inställningen för teckensnittskälla är Internal.)
1 till 999; 1 (Om inställningen för teckensnittskälla är Soft/External.)
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<Point Size>*1
4,00 till 999,75 <point>; 12,00 <point>
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<Pitch>*1
0,44 till 99,99 <cpi>; 10,00 <cpi>
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<Form Lines>
5 till 128 <lines>; 64 <lines>
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<Character Code>
<ARABIC8>, <DESKTOP>, <GREEK8>, <HEBREW7>, <HEBREW8>, <ISO4>, <ISO6>, <ISO11>, <ISO15>, <ISO17>, <ISO21>, <ISO60>, <ISO69>, <ISOCYR>, <ISOGRK>, <ISOHEB>, <ISOL1>, <ISOL2>, <ISOL5>, <ISOL6>, <ISOL9>, <LEGAL>, <MATH8>, <MCTEXT>, <MSPUBL>, <PC8>, <PC8DN>, <PC8GRK>,<PC8TK>, <PC775>, <PC850>, <PC851>, <PC852>, <PC858>, <PC862>, <PC864>, <PC866>, <PC1004>, <PIFONT>, <PSMATH>, <PSTEXT>, <ROMAN8>, <ROMAN9>, <VNINTL>, <VNMATH>, <VNUS>, <WIN30>, <WINARB>, <WINBALT>, <WINCYR>, <WINGRK>, <WINL1>, <WINL2>, <WINL5>
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<Custom Paper>
<On>, <Off>
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<Unit of Measure>*1
<Millimeters>, <inches>
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<X dimension>*1
76,2 mm till 216,0 mm; 216,0 mm
Ja
B
Inställningar för skrivarinställningar
<Y dimension>*1
127,0 mm till 355,6 mm; 355,6 mm
Ja
B
Inställningar för skrivarinställningar
<Append CR to LF>
<Yes>, <No>
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<Enlarge A4 Print Width>
<On>, <Off>
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<Rastrering>
<Text>: <Färgton>, <Toning>, <Upplösning>, <Hög upplösning>
Ja
B
Inställningar för skrivarinställningar
<Grafik>: <Färgton>, <Toning>, <Upplösning>, <Hög upplösning>
<Bild>: <Färgton>, <Toning>, <Upplösning>, <Hög upplösning>
<BarDIMM>
<Aktivera>, <Avaktivera>
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<FreeScape>*1
<Off>, <~>, <">, <#>, <$>, </>, <\>, <?>, <{>, <}>, <|>
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
*1
Anger alternativ som visas bara när lämpligt tillbehör är tillgängligt för användning eller lämplig inställning har angetts.
93X2-069