PDF

Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Funktionen Importera alla" finns i Funktionen Importera alla.
Egenskap
Beskrivning
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<Paper Save>
<On>, <Off>
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<Enlarge/Reduce to Fit Size>
<On>, <Off>
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<Enlarge Print Area>
<On>, <Off>
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<N on 1>
<Off>, <2 on 1>, <4 on 1>, <6 on 1>, <8 on 1>, <9 on 1>, <16 on 1>
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<Comment Print>
<Off>, <Auto>
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<Rastrering>
<Text>: <Toning>, <Upplösning>, <Hög upplösning>
Ja
B
Inställningar för skrivarinställningar
<Toning>, <Upplösning>, <Hög upplösning>
<Bild>: <Toning>, <Upplösning>, <Hög upplösning>
<Gråskalekonvertering>*1
<sRGB>, <NTSC>, <Enhetlig RGB>
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
<Punktförstärkningsjustering>*1
<-10%>, <-5%>, <Standard>, <+5%>, <+10%>
Ja
C
Inställningar för skrivarinställningar
*1
Anger alternativ som visas bara när lämpligt tillbehör är tillgängligt för användning eller lämplig inställning har angetts.
93X2-06E