Utskrift

Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Funktionen Importera alla" finns i Funktionen Importera alla.
Egenskap
Beskrivning
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<Jobblagringsperiod>
10, 20, 30 min., 1, 2, 3, 6, 12 h, 1, 2, 3 dagar
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Visningsinställningar för jobblista>
<Personlig>: <>, <Av>
<Delad>: <>, <Av>
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
93X2-06R