Skicka

Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Funktionen Importera alla" finns i Funktionen Importera alla.
Egenskap
Beskrivning
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<E-postinställningar>
<Kommunikationsinställningar>
<Grundinställningar>
<POP RX>: <Av>, <>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<POP-serverinställningar>
<POP-intervall>: 0 till 99 minuter
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Tillåt TLS>
<SMTP-mottagning>: <Av>, <På>, <Använd alltid TLS>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<POP>: <Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Verifieringsinställningar>
<POP-autentiseringsmetod>: <Standard>, <APOP>, <POP VER.>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Bekräfta TLS-certifikat f POP-mottagning>
<Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
När <På> är valt:
<CN>: Av, På
93X2-06J