Datahantering

Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Funktionen Importera alla" finns i Funktionen Importera alla.
Egenskap
Beskrivning
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<Importera/exportera>
<Importera från USB-minne>
<Ja>, <Nej>
<Lösenord>
Nej
Nej
-
<Exportera till USB-minne>
<Lösenord>
Nej
Nej
-
<Begränsa import/export från webbservice>
<Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Initiera nätverksinställningar>
<Ja>, <Nej>
Nej
Nej
-
<Initiera alla inst. utan nätverksinst.>
<Ja>, <Nej>
Nej
Nej
-
<Initiera alla data/inställningar>
<Ja>, <Nej>
Nej
Nej
-
93X2-06Y