Enhetshantering

Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Funktionen Importera alla" finns i Funktionen Importera alla.
Egenskap
Beskrivning
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<Enhetsinfo-inställningar>
<Enhetsnamn>
Ja
A
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Plats>
Ja
A
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Visa jobbstatus före verifiering>
<Av>, <>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Begränsa åtkomst till andra användarjobb>
<Utskrift>: <Av>, <På>
<Mottagning>: <Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Visa jobblogg>
<Av>, <>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
När <Av> är valt:
<Hmt logg m hant.prog.>: <Tillåt inte>, <Tillåt>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Spara granskningslogg>
<Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Hämta nätverksautentiseringslogg>
<Av>, <>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Begränsa åtkomst för Service>
<Av>, <Av (autent. krävs)>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Fjärrgr./Toner Status förbruk. infoinst.>
<Visa knapp för förbruk.köp i fjärrgräns.>
<Av>, <>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Toner Status-inställningar>
<Av>, <>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
När <På> är valt:
<Visa knappen förbr.köp>: <Av>, <>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Tillåt ej initiering av adminlösenord>
<Av>, <På>
Nej
Nej
-
<Begränsa åtgärder i specialläge>
<Av>, <På>
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Canon-originalläge>
<Av>, <På>
Ja
Nej
-
93X2-06W