Licens/övrigt

Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Funktionen Importera alla" finns i Funktionen Importera alla.
Egenskap
Beskrivning
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<Registrera licens>
Högst 24 tecken
Nej
Nej
-
<AddOn-inställningar>
<Använd TLS>
<Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Bekräfta TLS-certifikat med AddOn-app>
<Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
När <På> är valt:
<Lägg t post t Bekräfta>: <CN>: Av, På
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Använd DNS-cachning>
<På (obegränsad användning)>, <På (ange period)>, <Av>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
När <På (ange period)> är valt:
<Förfaller>: 1 till 60 till 120 s
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Använd proxyinställningar för enheten>
<Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Lg tl X-FRAME-OPTIONS t HTTP-rubrik>
<Av>, <>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Inst. för fjärranvändargränssnitt>
<Aktivera fjärrgränssnitt>
<Av>, <>
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Använd TLS>
<Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Fjärrfunktionsinställningar>
<Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
När <På> är valt:
<Lösenord>: Max 8 tecken (endast alfanumeriska tecken)
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Registrera/uppdatera programvara>
<Software Management Settings>
Ja
Nej
-
<Starta installationsguiden>
<Ja>, <Nej>
Nej
Nej
-
93X2-06X