Säkerhetsinställningar

Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Funktionen Importera alla" finns i Funktionen Importera alla.
Egenskap
Beskrivning
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<Inställningar systemverifikation>
<Verifiera system vid start>
<Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<McAfee Embedded Control>
<Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
93X2-070