Användarhantering

Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Funktionen Importera alla" finns i Funktionen Importera alla.
Egenskap
Beskrivning
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<Hantera autentisering>
<Ange administratörslösenord>
(Högst 32 tecken)
Ja
C
Autentisering användarhantering
<Ställ in PIN-kod för administratör>
<Av>, <>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
När <På> väljs: PIN-inmatning (högst 7 siffror)
<Informationsinst. för systemansvarig>
<Systemansvarig-ID och PIN-kod>, <Namn systemansvarig>, <E-postadress>, <Kontaktinformation>, <Kommentar>
Ja
C
Inställningar för hantering av avdelnings-ID
När <Systemansvarig-ID och PIN-kod> är valt:
<Systemansvarigs-ID>: 7654321 (Högst 7 siffror)
<PIN för systemhant.>: 7654321 (Högst 7 siffror)
<Hantering av avdelnings-ID>
<Av>, <På>
Ja
C
Inställningar för hantering av avdelnings-ID
93X2-06U