Öppning

Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Funktionen Importera alla" finns i Funktionen Importera alla.
Egenskap
Beskrivning
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<Invertera skärmfärger>
<Av>, <På>
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Kontrast>
-3 till 0 till +3 (7 nivåer)
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Bakgrundsljusets styrka>
0~4
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Visningstid för meddelande>
1 till 2 till 5 sekunder
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Rullningshastighet>
<Långsam>, <Standard>, <Snabb>
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
93X2-05Y