Nätverk

Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Funktionen Importera alla" finns i Funktionen Importera alla.
<Utmatningsrapport> *1
Egenskap
Beskrivning
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<Utmatningsrapport>
<Utskrift>
Ja
Nej
-
*1
Dessa inställningar kan bara anges via Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).
<Bekräfta nätverksanslutning>
Egenskap
Beskrivning
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<Bekräfta nätverksanslutning
>
<Av>, <>
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<TCP/IP-inställningar>: <IPv4-inställningar>
Egenskap
Beskrivning
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<Använd IPv4>
<Av>, <>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<IP-adressinställningar>
<Autohämtning>
 <Välj protokoll>: <Av>, <DHCP>
 <Auto. IP>: <Av>, <På>
När <På> har valts:
<IP-adress>*1: <0.0.0.0>
<Delnätsmask>*1: <0.0.0.0>
<Gateway-adress>*1: <0.0.0.0>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Hämta manuellt>
 <IP-adress>: Ange IP-adressen.
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Kontrollera inställningar>
 <IP-adress>: Endast visning
 <Delnätsmask>: Endast visning
 <Gateway-adress>: Endast visning
Ja
C*2
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Inst. för DHCP-alt.>
<Hämta värdnamn>: <Av>, <>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Dynamisk DNS-uppdatering>: <Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Hämta DNS-serveradress>: <Av>, <>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Hämta domännamn>: <Av>, <>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Hämta POP-serveradress>: <Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Frigör senast hämtade adresslista från DHCP-server när adress inte kan hämtas.>*1: <Av>, <>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<DNS-inställningar>*1
<Värdnamn>: Canon****** (”******” betecknar de sista sex siffrorna i en MAC-adress.)
Ja
A
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Domännamn>: Ange användarnamnet.
Ja
A
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Utför dynamisk DNS-uppdatering>: <Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<PING-kommando>
<IPv4-adress>: <0.0.0.0>
Nej
Nej
-
*1
Dessa inställningar kan bara anges via Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).
*2
<IP-adress> kategoriseras som ”A”.
<TCP/IP-inställningar>: <IPv6-inställningar>
Egenskap
Beskrivning
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<Använd IPv6>
<Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Använd tillståndslös adress>*1: <Av>, <>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Använd manuell adress>*1: <Av>, <På>
Ja
A
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<IP-adress>*1 (IPv6-adress (högst 39 tecken))
Ja
A
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Prefixlängd>*1: 1 till 64 till 128
Ja
A
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Standardrouteradress>*1 (max 39 tecken)
Ja
A
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Använd DHCPv6>*1: <Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Hämta end. tillståndsstyrd adressprefix>*1
<Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Inst. för DHCP-alt.>
<Hämta DNS-serveradress>: <Av>, <>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Hämta domännamn>: <Av>, <>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<DNS-inställningar>*1
<Primär DNS-serveradress>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Sekundär DNS-serveradress>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Använd samma värd-/domännamn som IPv4>: <Av>, <På>
Ja
A
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Värdnamn>: Canon****** (”******” betecknar de sista sex siffrorna i en MAC-adress.)
Ja
A
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Domännamn>: Ange användarnamnet.
Ja
A
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Utför dynamisk DNS-uppdatering>: <Av>, <På>
När <På> är valt:
 <Registrera tillståndslös adress>: <Av>, <På>
 <Registrera manuell adress>: <Av>, <På>
 <Reg. tillståndsstyrd adress>: <Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
*1
Dessa inställningar kan bara anges via Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).
<TCP/IP-inställningar>: <DNS-inställningar>
Egenskap
Beskrivning
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<DNS-serveradress - inställningar
>
<Primär DNS-server>: Ange IP-adressen.
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Sekundär DNS-server>: Ange IP-adressen.
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<mDNS-inställningar>
<Använd IPv4 mDNS>: <Av>, <>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
När <På> är valt:
<mDNS-namn> (max 63 tecken)
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Använd IPv6 mDNS>: <Av>, <>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
När <På> är valt:
<Använd samma mDNS-namn som IPv4>: <Av>, <>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
När <Av> är valt:
<mDNS-namn> (max 63 tecken)
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<TCP/IP-inställningar>
Egenskap
Beskrivning
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<Inställningar för LPD-utskrift>
<Av>, <>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
När <På> är valt:
<Mata ut LPD-försättss.>: <Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Tidsgräns mott>*1: 1 till 5 till 60 (min.)
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Inställningar för RAW-utskrift>
<Av>, <>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
När <På> är valt:
<Dubbelriktad komm.>: <Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Tidsgräns mott>*1: 1 till 5 till 60 (min.)
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<SNTP-inställningar>
<Använd SNTP>: <Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Pollingsintervall>*1: 10 till 1 440 till 2 880 min.
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<NTP-serveradress>*1: (IP-adress eller värdnamn)
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<FTP-utskriftsinställningar>
<Använd FTP-utskrift>: <Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Användarnamn>: guest
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Lösenord>: 7654321
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Anv. UTF-8 f visa namn på FTP-utskr.jobb>
<Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<WSD-inställningar>
<Använd WSD-utskrift>: <Av>, <>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Använd WSD-sökning>: <Av>, <>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Inställningar för IPP-utskrift>
<Av>, <>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
När <På> är valt:
<Tillåt när TLS används>: <Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Använd verifiering>: <Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Inställningar för Multicast Discovery>
<Svar>: <Av>, <>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Scope-namn>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Inställningar för vilolägesavisering>*1
<Avisera>: <Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Portnummer>: 1 till 11427 till 65535
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Antal routrar att gå förbi>: 0 till 3 till 254
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Aviseringsintervall>: 60 till 600 till 65535 s
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Använd HTTP>
<Av>, <>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<TLS-inställningar>*1
<Nyckel och certifikat>
<Använd>
Ja
Nej
-
<Certifikat-information> (<Version>, <Serienummer>, <Signaturalgoritm>, <Utgivet till>, <Startdatum för giltigh.>, <Slutdatum för giltighet>, <Utfärdare>, <Allmän nyckel>, <Certifikattumavtryck>, <Utgivet till (alternativt namn)>, <Verifiera cert.>)
Ja
Nej
-
<Nyckelanvändning> (Visar vad nyckelparet används för)
Ja
Nej
-
<Ange tillåtna versioner>
<Max. version>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>, <TLS 1.3>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Lägsta version>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>, <TLS 1.3>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Algoritminställningar>
Krypteringsalgoritm
 <AES-CBC (256 bitar)>: <Av>, <>
 <AES-CBC (128 bitar)>: <Av>, <>
 <AES-GCM (256 bitar)>: <Av>, <>
 <AES-GCM (128 bitar)>: <Av>, <>
 <3DES-CBC>: <Av>, <På>
 <CHACHA20-POLY1305>: <Av>, <>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
Key Exchange-algoritm
 <RSA>: <Av>, <>
 <ECDHE>: <Av>, <>
 <X25519>: <Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
Signaturalgoritm
 <RSA>: <Av>, <>
 <ECDSA>: <Av>, <>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
HMAC-algoritm
 <SHA1>: <Av>, <>
 <SHA256>: <Av>, <>
 <SHA384>: <Av>, <>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Proxyinställningar>
<Använd proxy>: <Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Serveradress> (IP-adress eller FQDN)
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Portnummer>: 1 till 80 till 65535
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Använd proxy inom samma domän>: <Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Autentiseringsinst.>: <Använd proxyautentisering>(<Av>, <På>), <Användarnamn> (högst 24 tecken), <Lösenord> (högst 24 tecken), <Bekräfta> (högst 24 tecken)
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Bekräfta aut.info i aut.hant.läge>
<Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
*1
Dessa inställningar kan bara anges via Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).
<TCP/IP-inställningar>: <IPSec-inställningar>
Egenskap
Beskrivning
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<Använd IPSec>
<Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Ta emot paket utan principer>*1
<Tillåt>, <Neka>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
*1
Dessa inställningar kan bara anges via Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).
<TCP/IP-inställningar>: <IPSec-inställningar>: <IPSec-principlista>*1
Egenskap
Beskrivning
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<IPSec-principlista>
<Registrera ny IPSec-princip>, <Radera>, <Öka prioritet>, <Lägre prioritet>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Registrera princip>
<Policy-namn> (högst 24 tecken), <Princip på/av> (<Av>, <>), <Tillåt endast 256 bitars AES-nyckellängd> (<Av>, <På>), <Manövreringsinställningar>, <IKE-inställningar>, <IPSec-nätverksinställningar>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Manövrering>
<Lokala adressinställningar> (<Alla IP-adresser>, <IPv4-adress>, <IPv6-adress>, <Manuella IPv4-inst.>, <Manuella IPv6-inst.>)
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Manuella IPv4-inst.> (<En adress>(<Första adress>), <Flera adresser>(<Första adress>, <Sista adress>), <Subnät-inställningar>(<Första adress>, <Subnät-inställningar>))
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Manuella IPv6-inst.> (<En adress> (<Första adress>), <Flera adresser> (<Första adress>, <Sista adress>), <Prefix-adress> (<Första adress>, <Prefixlängd>))
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Prefixlängd> (1 till 64 till 128)
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Fjärradressinställningar> (<Alla IP-adresser>, <Alla IPv4-adresser>, <Alla IPv6-adresser>, <Manuella IPv4-inst.>, <Manuella IPv6-inst.>)
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Manuella IPv4-inst.>(<En adress>(<Första adress>), <Flera adresser>(<Första adress>, <Sista adress>), <Subnät-inställningar>(<Första adress>, <Subnät-inställningar>))
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Manuella IPv6-inst.> (<En adress> (<Första adress>), <Flera adresser> (<Första adress>, <Sista adress>), <Prefix-adress> (<Första adress>, <Prefixlängd>))
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Prefixlängd> (1 till 64 till 128)
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Portinställningar> (<Ange efter portnummer>, <Ange efter tjänstenamn>)
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Ange efter portnummer> (<Lokal port> (<Alla portar>, <Enkel port>), <Fjärrport> (<Alla portar>, <Enkel port>))
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Enkel port> (1 till 65535)
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Ange efter tjänstenamn>
<SMTP-mottagning>: <Av>, <På>
<SMTP-sändning>: <Av>, <På>
<POP3>: <Av>, <På>
<LPD>: <Av>, <På>
<RAW>: <Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<IKE>
<IKE-läge>: <Huvud>, <Aggressiv>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Giltighet>: 1 till 480 till 65535 min.
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Autentiseringsmetod>: <Förutdelad nyckel> (<Inställningar för delad nyckel>), <Digital signaturmetod> (<Nyckel och certifikat>)
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Nyckel och certifikat>:
<Använd>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Nyckel och certifikat>:
<Certifikat-information> (<Version>, <Serienummer>, <Signaturalgoritm>, <Utgivet till>, <Startdatum för giltigh.>, <Slutdatum för giltighet>, <Utfärdare>, <Allmän nyckel>, <Certifikattumavtryck>, <Utgivet till (alternativt namn)>, <Verifiera cert.>)
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Nyckel och certifikat>: <Nyckelanvändning> (Visar vad nyckelparet används för)
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Autentiserings-/krypteringsalgoritm> (<Auto>, <Manuella inställningar>)
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Autentiserings-/krypteringsalgoritm>: <Manuella inställningar>
<Autentisering>
<SHA1>, <SHA2>, <SHA1 och SHA2>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Kryptering>
<3DES-CBC>, <AES-CBC>, <3DES-CBC och AES-CBC>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<DH-grupp>
<Grupp 14 (2048)>, <ECDH-P256>, <ECDH-P384>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<IPSec-nätverk>
<Giltighet>
<Tid>: <Av>, <>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<På>: (1 till 480 till 65535min.)
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Giltighet>
<Format>: <Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<På>: (0 till 1 till 65535 MB)
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Använd PFS>: <Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Autentiserings-/krypteringsalgoritm>: <Auto>, <Manuella inställningar>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Autentiserings-/krypteringsalgoritm>: <Manuella inställningar> (<ESP>, <ESP (AES-GCM)>, <AH (SHA1)>)
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<ESP> Inställningar:
<ESP-autentisering>: <SHA1>, <NULL>
<ESP-kryptering>: <3DES-CBC>, <AES-CBC>, <3DES-CBC och AES-CBC>, <NULL>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<ESP (AES-GCM)> Inställningar: Inget
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<AH (SHA1)> Inställningar: Inget
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Anslutningsläge>: <
Transportera> (visning endast)
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
*1
Dessa inställningar kan bara anges via Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).
<TCP/IP-inställningar>
Egenskap
Beskrivning
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<Inställningar TCP/IP-alternativ>*1
<Använd alternativet fönsterskala>: <Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<MTU-storlek>: 600 till 1500 bytes (600 -1500)
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
*1
Dessa inställningar kan bara anges via Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).
<SNMP-inställningar>
Egenskap
Beskrivning
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<Använd SNMPv1>
<Av>, <>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Använd reserverad grupp>*1
<Använd reserverad grupp>: <Av>, <>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<MIB-åtkomstbehörighet>: <Läs/skriv>, <Skrivskydd>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Använd gruppnamn 1>*1
<Använd gruppnamn 1>: <Av>, <>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<MIB-åtkomstbehörighet>: <Läs/skriv>, <Skrivskydd>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Gruppnamn>: offentlig
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Använd gruppnamn 2>*1
<Använd gruppnamn 2>: <Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<MIB-åtkomstbehörighet>: <Läs/skriv>, <Skrivskydd>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Gruppnamn>: public2
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Använd SNMPv3>
<Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Administratörsinställningar>*1
<Använd administratör>: <Av>, <>
<Användarnamn>: Endast visning
<MIB-åtkomstbehörighet>: Endast visning
<Säkerhetsinställn.>: Endast visning
<Autentiseringsalgoritm>: Endast visning
<Krypteringsalgoritm>: Endast visning
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Använd samma lösenord som för autentisering>: <Av>, <>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Ange/ändra lösenord>: <Av>, <På>
<Krypteringslösenord>: Ange lösenordet.
<Bekräfta>: Ange lösenordet.
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Användarinställningar>*1
<Användare På/Av>: <Aktivera>, <Avaktivera>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Registrera> (<Användarnamn>, <MIB-åtkomstbehörighet> (<Läs/skriv>, <Skrivskydd>), <Säkerhetsinställn.> (<Aut. Ja/Krypt. Ja>, <Aut. Ja/Krypt. Nej>, <Aut. Nej/Krypt. Nej>), <Autentiseringsalgoritm> (<MD5>, <SHA1>, <SHA2-224>, <SHA2-256>, <SHA2-384>, <SHA2-512>), <Autentiseringslösenord>, <Krypteringsalgoritm> (<DES>, <AES>), <Krypteringslösenord>)
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Details/Edit> (<Användarnamn>, <MIB-åtkomstbehörighet> (<Läs/skriv>, <Skrivskydd>), <Säkerhetsinställn.> (<Aut. Ja/Krypt. Ja>, <Aut. Ja/Krypt. Nej>, <Aut. Nej/Krypt. Nej>), <Autentiseringsalgoritm> (<MD5>, <SHA1>, <SHA2-224>, <SHA2-256>, <SHA2-384>, <SHA2-512>), <Autentiseringslösenord>, <Krypteringsalgoritm> (<DES>, <AES>), <Krypteringslösenord>)
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Radera>
Ja
Nej
-
<Hämta information om skrivarhantering från värd>*1
<Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
*1
Dessa inställningar kan bara anges via Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).
<Formatera värdresurser MIB till RFC2790>
Egenskap
Beskrivning
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<Formatera värdresurser MIB till RFC2790>
<Av>, <>
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Reserverad port - inställningar>*1
Egenskap
Beskrivning
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<Reserverad port - inställningar>
<Av>, <>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Autentiseringsmetod dedikerad port>
<Läge 1>, <Läge 2>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
*1
Dessa inställningar kan bara anges via Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).
<Använd skrivarköfunktion>
Egenskap
Beskrivning
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<Använd skrivarköfunktion>
<Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Ta emot parallellt>
Egenskap
Beskrivning
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<Ta emot parallellt>
<Av>, <>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Väntetid för Anslutning vid start>
Egenskap
Beskrivning
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<Väntetid för Anslutning vid start>
0 till 300 s
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Inställningar för Ethernet-drivrutin>
Egenskap
Beskrivning
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<Inställningar för Ethernet-drivrutin>
<Autoidentifiering>: <Av>, <>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Kommunikationsläge>: <Halvduplex>, <Full duplex>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Ethernet-typ>: <10BASE-T>, <100BASE-TX>, <1000BASE-T>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Aktuell överföringshastighet>: Endast visning
Ja
Nej
-
<MAC-adress>: Endast visning
Ja
Nej
-
<IEEE 802.1X-inställningar>
Egenskap
Beskrivning
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<Använd IEEE 802.1X>
<Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Inloggningsnamn> *1
Inloggningsnamn
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Verifiera autentiseringsserverns certifikat>*1
<Av>, <>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Verifiera autentiseringsservers namn
>*1
<Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Autentiseringsservernamn>*1
Autentiseringsservernamn
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Använd TLS>*1
<Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Nyckel och certifikat>*1
<Använd>
Ja
Nej
-
<Certifikat-information> (<Version>, <Serienummer>, <Signaturalgoritm>, <Utgivet till>, <Startdatum för giltigh.>, <Slutdatum för giltighet>, <Utfärdare>, <Allmän nyckel>, <Certifikattumavtryck>, <Utgivet till (alternativt namn)>, <Verifiera cert.>)
Ja
Nej
-
<Nyckelanvändning> (Nyckel och certifikat)
Ja
Nej
-
<Använd TTLS>*1
<Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<TTLS-inställningar (TTLS-protokoll)>: <Använd MSCHAPv2>, <Använd PAP>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Använd PEAP>*1
<Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Använd inloggn.namn som anv.namn>*1
<Av>, <>,
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Användarnamn> *1
Namn på den användare som ska autentiseras med IEEE802.1X-autentisering
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Lösenord>*1
Lösenord för den användare som ska autentiseras med IEEE802.1X-autentisering
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
*1
Dessa inställningar kan bara anges via Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).
<Brandväggsinställningar>: <Ipv4-adressfilter>
Egenskap
Beskrivning
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<Utgående filter>
<Använd filter>: <Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Standardprincip>*1: <Tillåt>, <Neka>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Undantagna adresser>*1: <Registrera ny> (upp till 16 IPv4-adresser>, <Radera>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Adress att registrera>*1
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Ange portnummer>*1: <Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Portnummer>*1: Ange portnumret.
 <Radera>, <Lägg till>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Inkommande filter>
<Använd filter>: <Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Standardprincip>*1: <Tillåt>, <Neka>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Undantagna adresser>*1: <Registrera ny> (upp till 16 IPv4-adresser), <Radera>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Adress att registrera>*1
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Ange portnummer>*1: <Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Portnummer>*1: Ange portnumret.
 <Radera>, <Lägg till>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<ICMP-inställningar IPv4-adress>*1
<Tillåt alltid sändning/mottagning med ICMP>: <Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
*1
Dessa inställningar kan bara anges via Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).
<Brandväggsinställningar>: <IPv6-adressfilter>
Egenskap
Beskrivning
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<Utgående filter>
<Använd filter>: <Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Standardprincip>*1: <Tillåt>, <Neka>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Undantagna adresser>*1: <Registrera ny> (upp till 16 IPv4-adresser), <Radera>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Adress att registrera>*1
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Ange portnummer>*1: <Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Portnummer>*1: Ange portnumret.
 <Radera>, <Lägg till>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Inkommande filter>
<Använd filter>: <Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Standardprincip>*1: <Tillåt>, <Neka>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Undantagna adresser>*1: <Registrera ny> (upp till 16 IPv4-adresser), <Radera>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Adress att registrera>*1
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Ange portnummer>*1: <Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Portnummer>*1: Ange portnumret.
 <Radera>, <Lägg till>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<ICMP-inställningar IPv6-adress>*1
<Tillåt alltid sändning/mottagning med ICMP>: <Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
*1
Dessa inställningar kan bara anges via Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).
<Brandväggsinställningar>: <MAC-adressfiltrering>
Egenskap
Beskrivning
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<Utgående filter>
<Använd filter>: <Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Standardprincip>*1: <Tillåt>, <Neka>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Undantagna adresser>*1: <Lägg till> (upp till 100 Mac-adresser), <Redigera>, <Radera>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Inkommande filter>
<Använd filter>: <Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Standardprincip>*1: <Tillåt>, <Neka>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Undantagna adresser>*1: <Lägg till> (upp till 100 Mac-adresser), <Redigera>, <Radera>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
*1
Dessa inställningar kan bara anges via Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).
<Brandväggsinställningar>: <Logg över spärrade IP-adresser>*1
Egenskap
Beskrivning
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<Logg över spärrade IP-adresser>
<Datum/tid>, <Typ>, <IP-adress>, <Portnummer>, <Resultat>
Ja
Nej
-
*1
Dessa inställningar kan bara anges via Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).
<Använd Mopria>
Egenskap
Beskrivning
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<Använd Mopria>
<Av>, <>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Använd AirPrint>
Egenskap
Beskrivning
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<Använd AirPrint>
<Av>, <>
När <På> har valts:
<Skrivarnamn>*1: Ange skrivarnamn
<Plats>*1: Ange plats
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
*1
Dessa inställningar kan bara anges via Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).
<Visa fel för AirPrint>
Egenskap
Beskrivning
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<Visa fel för AirPrint>
<Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Positionsinformation>*1
Egenskap
Beskrivning
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<Positionsinformation>
<Autohämtning>
Ja
Nej
-
<Latitud>: Ange latitud.
Ja
Nej
-
<Longitud>: Ange longitud.
Ja
Nej
-
*1
Dessa inställningar kan bara anges via Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).
<Inställningar för Universal Print>*1
Egenskap
Beskrivning
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<Grundinställningar>
<Använd Universal Print>
<Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Verifiera servercertifikat>
<Av>, <>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Lägg till CN till verifieringsobjekt>
<Av>, <>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Skrivarnamn>
OIP_SKRIVARE
Ja
A
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Program-ID>
f9fc375cc7ba-4e5c-b213-23affd792cc1
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Autentiserings-URL för Azure Active Directory>
https://login.microsoftonline.com/organizations/oauth2/v2.0
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Registrerings-URL för Azure Active Directory>
https://register.print.microsoft.com/api/v1.0/register
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Registreringsstatus>
<URL för registrering>
<Kod för registrering>
Ja
-
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
*1
Dessa inställningar kan bara anges via Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).
<Välj gränssnitt>
Egenskap
Beskrivning
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<Välj gränssnitt>
<Fast LAN>, <Trådlöst LAN>, <Fast LAN + Fast LAN>, <Fast LAN + Trådlöst LAN>
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Trådlöst LAN>: <Inställningar för trådlöst LAN>
Egenskap
Beskrivning
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<WPS tryckknappsläge>
<WPS PIN-kodsläge>
<SSID-inställningar>
<Välj åtkomstpunkt>: Välj från listan.
Nej
Nej
-
WEP-autentisering:  (<WEP-nyckel (5-26 tkn.)>: Ange WEP-nyckeln
Nej
Nej
-
WPA/WPA2-PSK, WPA2-PSK/WPA3-SAE, WPA3-SAE autentisering: <Krypteringsnyckel>: Ange lösenordsfrasen.
Nej
Nej
-
<Ange manuellt>: Ange SSID.
Nej
Nej
-
<Säkerhetsinställn.>: <Inget>, <WEP>, <WPA/WPA2-PSK>, <WPA/WPA2-EAP>, <WPA2-PSK/WPA3-SAE>, <WPA3-SAE>
Nej
Nej
-
<Säkerhetsinställn.> (<WEP>)
<802.11-autentisering> (<Öppet system>, <Delad nyckel>), <WEP-nyckel 1>, <WEP-nyckel 2>, <WEP-nyckel 3>, <WEP-nyckel 4>
<Säkerhetsinställn.> (<WPA/WPA2-PSK>, <WPA2-PSK/WPA3-SAE>)
<Krypteringsmetod> (<Auto>, <AES-CCMP>)
Nej
Nej
-
<Energisparläge>
<Av>, <>
Nej
Nej
-
<Anslutningsinformation>
<MAC-adress>: Endast visning
<Status för trådlöst LAN>: Endast visning
<Info om senaste fel>: Endast visning
<Kanal>: Endast visning
<SSID-inställningar>: Endast visning
<Säkerhetsinställn.>: Endast visning
<Energisparläge>: Endast visning
Ja
Nej
-
<Inställn. direktanslutning>
Egenskap
Beskrivning
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<Använd direktanslutning>
<Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Typ av direktanslutning>
<Åtkomstpunktläge>, <Wi-Fi Direkt>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Enhetsnamn för Wi-Fi Direkt>
<Enh.namn(Wi-Fi Direct)>: Enhetsnamn
Ja
Nej
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Tid tills Direktanslutningen avbryts>
0 = Ingen, 1 till 30 till 60 min.
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Inställningar för åtkomstpunktläge>
<Använd anpassad SSID>: <Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
När <På> är valt:
<SSID>: Ange SSID
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Använd Anpassad nätverksnyckel>: <Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
När <På> är valt:
<Nätverksnyckel>: Ange nätverksnyckel
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Håll aktiv om SSID-/nätv.nyckel angetts>
<Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<IP-adressinställn. för direktanslutning>
192.168.22.1
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Sessionsinställningar>*1
Egenskap
Beskrivning
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<Tidsgräns efter inloggning på fjärranvändargränssnitt>
15 till 150 min.
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
*1
Dessa inställningar kan bara anges via Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).
<Inställningar underlinje>
Egenskap
Beskrivning
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<IP-adressinställningar>
<Autohämtning>: <DHCP>, <Av>
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Hämta manuellt>
 <IP-adress>: <0.0.0.0>
 <Delnätsmask>: <0.0.0.0>
 <Gateway-adress>: <0.0.0.0>
Nej
A
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Kontrollera inställningar>: Endast visning
Nej
A
-
<Prio linje för komm. med mobila enheter>
<Huvudlinje>, <Underlinje>
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Inställningar för Ethernet-drivrutin>
<Autoidentifiering>: <Av>, <>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Kommunikationsläge>: <Halvduplex>, <Full duplex>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Ethernet-typ>: <10BASE-T>, <100BASE-TX>, <1000BASE-T>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Aktuell överföringshastighet>: Endast visning
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<MAC-adress>: Endast visning
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Inställningar underlinje>: <Brandväggsinställningar>: <Ipv4-adressfilter>
Egenskap
Beskrivning
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<Utgående filter>
<Använd filter>: <Av>, <>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Standardprincip>*1: <Tillåt>, <Neka>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Undantagna adresser>*1: <Registrera ny> (upp till 16 IPv4-adresser), <Radera>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Adress att registrera>*1
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Ange portnummer>*1: <Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Portnummer>*1: Ange portnumret.
 <Radera>, <Lägg till>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Inkommande filter>
<Använd filter>: <Av>, <>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Standardprincip>*1: <Tillåt>, <Neka>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Undantagna adresser>*1: <Registrera ny> (upp till 16 IPv4-adresser), <Radera>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Adress att registrera>*1
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Ange portnummer>*1: <Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Portnummer>*1: Ange portnumret.
 <Radera>, <Lägg till>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
*1
Dessa inställningar kan bara anges via Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).
<Inställningar underlinje>: <Inst. för systemdatakommunikation>
Egenskap
Beskrivning
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<DNS-serveradress - inställningar>
<Primär DNS-server>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Sekundär DNS-server>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Proxyinställningar>
<Använd proxy>: <Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Serveradress> (IP-adress eller FQDN)
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Portnummer>: 1 till 80 till 65535
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Autentiseringsinst.>
<Använd proxyver.>: <Av>, <På>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Användarnamn> (max 24 tecken)
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Lösenord> (högst 24 tecken)
<Bekräfta> (högst 24 tecken)
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Välj rad att använda>
<Huvudlinje>, <Underlinje>
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Inställningar statisk cirkulering>
Egenskap
Beskrivning
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med Fjärranvändargränssnittet
<Inställningar statisk cirkulering>
<Använd statisk cirkulering>: <Av>, <På>
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Registrera*1>, <Radera>*1
Nej
Nej
-
<Registrera>
<Destinationsadress>(<0.0.0.0>), <Gateway-adress>(<0.0.0.0>)
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
*1
Dessa inställningar kan bara anges via Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).
93X2-05W