Konfigurera utskriftsinställningar för e-post

I det här avsnittet beskrivs hur du anger inställningar för att ta emot och skriva e-postmeddelanden på maskinen. Använd en dator när du anger inställningarna för att ta emot e-post och maskinens kontrollpanel när du anger inställningar för att skriva ut e-post. Administratörsbehörighet krävs för att konfigurera dessa inställningar.
1
Starta fjärrgränssnittet. Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering] på Portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) skärm
3
Klicka på [Skicka]  [Nätverksinst. – E-postinst.].
4
Ange inställningarna för e-postutskrift.
När du skriver ut e-post via SMTP-protokoll
När du skriver ut e-post från POP-mailserver
Ställa in autentisering och kryptering
5
Klicka på [OK].
93X2-013