Inställning

Du måste ställa in användarmiljön innan du börjar använda maskinens funktioner. Börja med att bekräfta processerna för att avsluta inställningarna före den faktiska konfigurationen. Förberedelser före användning

Administratörer och allmänna användare

För att hantera maskinen rekommenderar vi att du skapar ett system där någon utses som administratör och att allmänna användare använder maskinen under ledning av en administratör. Administratörerna sätter upp regler för användning av maskinen och gör viktiga inställningar för bland annat nätverk och säkerhet.
Initial konfigurering av maskinen (installationsguide)
Du kan enkelt göra de inställningar som behövs för att använda maskinen, t.ex. ange datum och tid och nätverk, genom att följa anvisningarna på skärmen. Inställning med hjälp av installationsguiden
93X2-000