Ställa in IPv4-adressen för sublinjen

Ange IPv4-adressen för underlinjen.
Endast IPv4-adresser kan användas med sublinjen.
1
Välj <Ställ in> på <Hem>-skärmen. Skärmbilden <Hem>
2
Välj <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställningar underlinje>.
3
Välj <IP-adressinställningar> och ange IP-adressen för underlinjen.
Du kan också ange både automatisk hämtning och manuell hämtning. Om du ställer in båda och ställer in <Frigör senast hämtade adresslista från DHCP-server när adress inte kan hämtas.> på <Av>, används den manuellt angivna IP-adressen när automatisk IP-adresshämtning inte fungerar.
Automatisk tilldelning av IP-adress med DHCP
1
Välj <IP-adressinställningar>  <Autohämtning>.
2
Välj <DHCP>.
Om <DHCP> har valts sker kommunikation som kontrollerar om nätverkstjänsterna fungerar, oavsett om miljön kan använda DHCP. Du rekommenderas att avmarkera det här alternativet om du inte använder DHCP.
Ange en IP-adress manuellt
1
Konfigurera en inställning för att avaktivera autosortering.
Välj <Autohämtning>  <Av>.
2
Välj <Hämta manuellt>.
3
Ange IP-adress och delnätsmask.
Ange dessa värden på varje skärm med sifferknapparna och tryck på .
När du ansluter till ett annat nätverk via en router ska du ange gateway-adressen och även konfigurera <Inställningar statisk cirkulering>. Ställa in statisk routning
93X2-00L