Göra Ethernet-inställningar

Ethernet är en standard för kommunikation inom ett LAN-nätverk. Normalt kan kommunikationssystemet (halv duplex/full duplex) och Ethernet-typ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) ställas in automatiskt. Du kan ange dem separat genom att ändra inställningen till manuell kontroll. Registrera de inställningar som behövs.
<Inställningar för Ethernet-drivrutin> existerar för både huvudlinjen och underlinjen. Konfigurera varje enligt behov.
1
Välj <Ställ in> på <Hem>-skärmen. Skärmbilden <Hem>
2
Välj <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställningar för Ethernet-drivrutin>.
När du vill ange Ethernet-inställningarna för underlinjen väljer du <Preferenser> <Nätverk> <Inställningar underlinje> <Inställningar för Ethernet-drivrutin>.
3
Välj om du vill konfigurera Ethernet-inställningar automatiskt eller manuellt.
Som generell regel, ställ in <Autoidentifiering> till <På>. Kommunikationssystemet och Ethernet-typen känns av och ställs in automatiskt.
Konfigurera Ethernet-inställningar automatiskt
1
Välj <Autoidentifiering> <På>.
Göra Ethernet-inställningar manuellt
1
Konfigurera en inställning för att avaktivera autoidentifiering.
Välj <Autoidentifiering>  <Av>.
2
Välj <Kommunikationsläge> välj kommunikationsläge.
<Halvduplex>
Skickar respektive tar emot kommunikationsdata. Välj när maskinen är ansluten till en nätverksenhet med halvduplex.
<Full duplex>
Skicka och samtidigt ta emot kommunikationsdata. Använd den här inställningen i de flesta miljöer.
3
Välj <Ethernet-typ> välj Ethernet-typ.
Välj <10BASE-T>, <100BASE-TX> eller <1000BASE-T> i <Ethernet-typ>.
93X2-00S