Upprätta en anslutning med detaljerade inställningar

Om du vill ange säkerhetsinställningar i detalj eller om du inte kan upprätta den trådlösa anslutningen med andra procedurer, anger du manuellt all nödvändig information för den trådlösa nätverksanslutningen. Bekräfta och skriv i förväg ner information om din SSID, nätverksnyckel, säkerhetsstandard eller autentisering/krypteringsmetod etc. Kontrollera SSID och nätverksnyckel
1
Välj <Ställ in> på <Hem>-skärmen. Skärmbilden <Hem>
2
Välj <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställningar för trådlöst LAN>  <SSID-inställningar>.
3
Välj <Ange manuellt>  ange det SSID du har markerat.
Ange SSID och välj <Använd>.
För anvisningar om hur du skriver in text, se Skriva tecken.
4
Ange säkerhetsinställningar i <Säkerhetsinställn.>.
Använda WEP
1
Välj <WEP>.
2
Välj en autentiseringsmetod.
För att använda WEP-nyckeln som ett lösenord, välj <Delad nyckel>.
Om <Öppet system> är valt uppstår ett autentiseringsfel under anslutningen om den trådlösa routern använder delad nyckelverifiering. Om detta inträffar ändrar maskinen automatiskt inställningen till <Delad nyckel> och försöker anslutningen igen.
3
Välj den WEP-nyckel du vill redigera.
Välj <Redigera WEP-nyckel> välj något av <WEP-nyckel 1> till <WEP-nyckel 4>.
Upp till fyra WEP-nycklar kan registreras.
4
Ange den nätverksnyckel du har markerat.
Ange nätverksnyckeln och välj <Använd>.
5
Välj WEP-nyckel som ska användas.
Välj <Välj WEP-nyckel> välj den WEP-nyckel du har redigerat.
Använda WPA-PSK, WPA2-PSK eller WPA3-SAE
1
Välj <WPA/WPA2-PSK>, <WPA2-PSK/WPA3-SAE> eller <WPA3-SAE>.
2
Välj en krypteringsmetod.
Om du vill ange att maskinen automatiskt ska välja AES-CCMP eller TKIP för att matcha inställningen för den trådlösa routern, tryck på <Auto>.
Om du valde <WPA3-SAE> i steg 1, fortsätter du till nästa steg.
3
Ange den nätverksnyckel du har markerat.
Ange nätverksnyckeln och välj <Använd>.
Använda WPA-EAP, WPA2-EAP eller WPA3-EAP
1
Välj <WPA/WPA2-EAP>.
2
Välj <Ja> på bekräftelseskärmen.
5
Välj <Ja> på bekräftelseskärmen.
 När den trådlösa routern har hittats och konfiguration är klar, visas skärmen <Ansluten.>.
93X2-00E