Upprätta anslutning med WPS-tryckknappsläge

Om ditt trådlösa nätverk har stöd för WPS-tryckknappsläge (Wi-Fi Protected Setup), kan du enkelt skapa en anslutning med WPS-knappen på routern.
<Ställ in>  <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställningar för trådlöst LAN>  <WPS tryckknappsläge>  välj <Ja> på bekräftelseskärmen håll in WPS-knappen på den trådlösa routern
När den trådlösa routern har hittats och konfiguration är klar, visas skärmen <Ansluten.>.
Du måste kanske hålla ned WPS-knappen under 2 sekunder eller mer beroende på vilken nätverksenhet du använder. Läs handböckerna till nätverksenheten om du vill ha hjälp.
Om den trådlösa routern är inställd på att använda WEP-autentisering kanske du inte kan ställa in anslutningen med WPS.
93X2-009