Förberedelser före användning

Ställ in maskinen i steg, från steg 1 till 4. För mer information, klicka på en länk för att visa motsvarande sidor. Om du vill använda maskinen på ett säkert sätt, bekräfta samtidigt Förhindra obehörig åtkomst.
Steg 1
Steg 2
Konfigurering av nätverksmiljön finns inte med i installationsguiden. Om du inte startar installationsguiden, börja inställningen från den här åtgärden.
Steg 3
Steg 4
Ställa in via Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
När du är klar med inställningarna för nätverksmiljön, kan du ställa in maskinen från Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) effektivt. Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Spara inställningstid genom att importera data från andra maskiner
Om du har någon annan Canon-skrivare/flerfunktionsskrivare och sparar (exporterar) dess registrerade inställningsdata på en dator i förväg kan den omedelbart användas genom att importera inställningsdatan till maskinen. Importera/exportera inställningsdata
93X2-001