Pappersstopp i maskinen eller i fixeringsenheten

Kontrollera var pappersstoppet har inträffat på skärmen och följ stegen nedan för att ta ut pappret.
1
Dra försiktigt ut pappersarket från universalfacket.
2
Stäng frontluckan på huvudenheten.
3
Öppna den bakre luckan på huvudenheten.
4
Kontrollera om det har inträffat ett pappersstopp i fixeringsenheten.
1
Håll i handtagen på båda sidor av fixeringsenheten och dra ut fixeringsenheten rakt mot dig.
2
Öppna fixeringsenhetens guide, dra försiktigt ut pappersarket och stäng sedan guiden.
Till vänster om fixeringsenheten finns en spak med ett grönt märke. Placera fingret bakom spaken och dra spaken uppåt för att öppna guiden.
Dra ut papperet medan du håller det så horisontellt som möjligt för att förhindra våt toner från att droppa ned.
3
Dra försiktigt ut pappersarket som har fastnat i reverseringsenheten och utmatningsfacket.
Bestäm på vilket sätt du lättare kan dra ut papperet som fastnat och försök på det sättet först.
Dra ut papperet medan du håller det så horisontellt som möjligt för att förhindra våt toner från att droppa ned.
Maskinens baksida
Maskinens framsida
4
Sätt tillbaka fixeringsenheten på dess plats.
Skjut in den tills det tar stopp.
5
Dra försiktigt ut det synliga pappersarket.
6
Stäng den bakre luckan på huvudenheten.
När meddelandet fortfarande visas
Papper kan även ha fastnat på andra platser. Kontrollera andra platser och ta bort papper som har fastnat. Om meddelandet fortfarande visas ska du kontrollera om den bakre luckan på huvudenheten är ordentligt stängd.
93X2-093