Kağıt Boyutunu ve Türünü Belirtme

Yüklenen kağıtla eşleşecek kağıt boyutu ve türü ayarlarını belirtmeniz gerekir. Önceden yüklenen kağıttan farklı kağıt yüklediğinizde, kağıt ayarlarını değiştirdiğinizden emin olun.
Ayar, yüklenen kağıdın boyutu ve türüyle eşleşmezse, kağıt sıkışması veya yazdırma hatası oluşabilir.
Toplu içe aktarma/toplu dışa aktarma
<Kağıt Ayarları> yalnızca aynı seriden makinelerden için aktarılabilir veya bunlara dışa aktarılabilir. Ayar Verilerini İçeri/Dışarı Aktarma
<Kağıt Ayarları>, toplu dışa aktarma sırasında [Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri] içine dahil edilir. Tüm Ayarları Alma/Aktarma
95FW-021