Tüm Ayarları Alma/Aktarma

Tüm ayar verilerini makineden aktarıp bir bilgisayara kaydedebilir ve yedek parça satın aldığınızda olduğu gibi, daha sonra yeni bir makinede ayarları yapılandırırken alabilirsiniz. İki veya daha fazla Canon yazıcısında/çok işlevli yazıcısında* aynı ayarları yapılandırmak istiyorsanız, tüm ayarları bir makineden dışa aktarıp diğer tüm makinelere içe aktararak her makineyi ayrıca yapılandırma gereğini ortadan kaldırabilirsiniz. Bu işlemleri gerçekleştirmek için Uzak Kullanıcı Arabirimi’nde Administrator ayrıcalıklarıyla oturum açın.
* Yalnızca tüm ayarların alınmasını/aktarılmasını destekleyen modeller

Tüm Ayarları Aktarma

1
Uzak UI’yı başlatın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Ayarlar/Kayıt] seçeneğine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[Veri Yönetimi]  [Aktar] seçeneğine tıklayın.
4
[Tümünü Seç] onay kutusunu seçin.
Belirli öğeler aktarılabilir. Hangi Ayarların/Kayıt öğelerinin Uzak Uı topl aktarma fonksiyonunda hangi öğelere karşılık geldiği hakkında bilgi için bkz. Ayarlar/Kayıt Tablosu.
5
[Anahtar Şifre] bölümüne parolayı girin güvenlik düzeyini [Güvenlik Seviyesi] bölümünden seçin  [Aktarımı Başlat]  [Tamam] seçeneğine tıklayın.
Ayar verilerini aktarırken [Anahtar Şifre] alanındaki parola gereklidir. Alfanümerik karakterler kullanın.
Onay için [Onayla] alanına parolayı tekrar girin.
Tüm ayar verilerini şifrelemek için, [Güvenlik Seviyesi] içinde [Seviye 2] seçeneğini belirleyin.
Ekranın değişmesi biraz sürebilir. [Aktarımı Başlat] öğesine birden çok kez tıklamayın.
Ayarları [Güvenlik Seviyesi] bölümündeki ayarı desteklemeyen başka bir modele aktarırken [Seviye 1] seçeneğini belirleyin.
6
[Durumu Kontrol Edin] seçeneğine tıklayın.
[Aktarım sırasında kullanılamaz.] mesajı gösteriliyorsa işlemleri gerçekleştirmek için Uzak UI’yi kullanmayın.
7
[İndirmeyi Başlat] seçeneğine tıklayın.
8
Verilerin nereye kaydedileceğini belirlemek için ekrandaki talimatları izleyin.
Bilgisayar kullanmadan tüm ayar verilerini aktarmak için
Tüm ayar verilerini bir USB bellek cihazı gibi bellek medyasına aktarabilirsiniz. <USB Belleğine Aktar>

Tüm Ayarları Alma

Bilgisayarınıza aktarılmış olan tüm verileri alabilirsiniz. Alma sırasında, daha önce yapılandırılmış ayar değerlerinin üzerine yazılır. Ancak bazı makine modellerinin tüm ayar öğelerini alamayacağını unutmayın. Ayarlar/Kayıt Tablosu
Sistem Yöneticisi bilgilerini denetleme
Departman Kimliği Yönetimi ayarları Departman Kimliği Yönetimi’nin etkin olduğu başka bir yazıcıya/çok işlevli yazıcıya içe aktarılırken Sistem Yöneticisi bilgilerinin üzerine yazılır. Bu, önceki Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN ile oturum açmanızı engelleyebilir. Bu işlemi gerçekleştirmeden önce, Sistem Yöneticisi bilgilerinin aktarma makinesine kaydedildiğinden emin olun.
Güvenlik ilkesi ayarlarını uygularken
Güvenlik ilkesi ayarları, yalnızca alınan makinenin güvenlik ilkesi ayarı parolası ile ilkenin aktarıldığı makinenin parolası eşleşirse veya ilkenin alındığı makine için herhangi bir parola belirlenmediyse alınabilir. İlkenin alındığı makine için bir parola belirlenmemişse, ilkenin aktarıldığı makine için yapılandırılmış parola otomatik olarak alınan makineye uygulanır.
1
Uzak UI’yı başlatın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Ayarlar/Kayıt] seçeneğine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[Veri Yönetimi] [İçeri Aktar] seçeneğine tıklayın.
4
[Gözat...] seçeneğine tıklayın ve içeri aktarılacak dosyayı belirtin.
5
Parolayı [Şifre Çözme Parolası] alanına girip [Alımı Başlat]  [Tamam] seçeneğine tıklayın.
[Şifre Çözme Parolası] alanına, ayar verileri aktarıldığında girilen parolanın aynısını girin.
Alma sonuçlarını CSV dosyası olarak çıkarmak istiyorsanız [İçeri Aktarım/Aktarım Sonucu Raporu Oluştur] onay kutusunu işaretleyin.
Seçili dosyanın verileri makineye aktarılır.
6
[Tamam]  [Durumu Kontrol Edin] seçeneğine tıklayın.
Alınan verilere bağlı olarak makinenin yeniden başlatılması gerekebilir. [Yeniden Başlatma Gerçekleştir] seçeneğine tıklayın.
Önceki adımda [İçeri Aktarım/Aktarım Sonucu Raporu Oluştur] onay kutusunu seçtiyseniz içeri aktarma sonuçlarını dışarı aktarmak için [Ayarlar/Kayıt]  [Veri Yönetimi]  [İçeri Aktarma/Aktarma Sonuçları]  [Rapor Oluştur] seçeneğine tıklayın.
Bilgisayar kullanmadan tüm ayar verilerini almak için
Tüm ayar verilerini bir USB bellek cihazı gibi bellek medyasından alabilirsiniz. <USB Belleğinden Al>
Yalnızca bir rapor dosyası kaydedilir. Bir sonraki toplu alma gerçekleştirildiğinde mevcut rapor dosyası silinir.
Raporlar aşağıdaki dilde oluşturulur.
Alma işleminden hemen sonra makinenin ekran dili Japonca olarak ayarlanırsa: Japanese
Alma işleminden hemen sonra makinenin ekran dili Japonca dışında bir dile ayarlanırsa: Türkçe
95FW-057