Alt Hattın Güvenlik Duvarını Yapılandırma

Alt hat ile iletişim için yalnızca belirtilen IP adresine sahip cihazlarla iletişime izin verilip verilmeyeceğini ayarlayabilirsiniz.
Alt hat için yalnızca IPv4 adresleri kaydedilebilir.
İletişim için kullanılabilen ve varsayılan olarak kaydedilen özel durum adresleri ve özel durum bağlantı noktası numaraları hakkında bilgi için bkz. Yönetim Fonksiyonları.
1
Uzak Kullanıcı Arabirimi’ni başlatın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Ayarlar/Kayıt] seçeneğine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[Ağ Ayarları]  [Güvenlik Duvarı Ayarları] seçeneğine tıklayın.
Hedef IP adresiyle eşleşen filtreyi seçin. Makineden bilgisayara gönderilen verileri sınırlamak için [IPv4 Adresi: Giden Filtresi] öğesini seçin. Bilgisayardan alınan verileri sınırlamak için [IPv4 Adresi: Gelen Filtresi] öğesini seçin.
4
Paket filtreleme ayarlarını belirtin.
Diğer aygıtların makineyle iletişimine izin vermek veya bu iletişimi sınırlamak için varsayılan ilkeyi seçin ve ardından özel durumlar için IP adreslerini belirtin.
[Filtre Kullan]
İletişimi sınırlamak için onay kutusunu seçin. Sınırlamayı devre dışı bırakmak için onay kutusunun işaretini kaldırın.
[Varsayılan Politika]
Diğer aygıtların makineyle iletişimine izin vermek veya bu iletişimi reddetmek için önkoşulu seçin.
[Reddet]
İletişim paketlerini yalnızca IP adresleri [İstisna Adresler] seçeneğine girilen cihazlara gönderildiklerinde veya bu cihazlardan alındıklarında geçirmek için seçin. Diğer aygıtlarla iletişimler yasaklanır.
[İzin Ver]
İletişim paketlerini IP adresleri [İstisna Adresler] seçeneğine girilen cihazlara gönderildiklerinde veya bu cihazlardan alındıklarında engellemek için seçin. Diğer aygıtlarla iletişimlere izin verilir.
5
[Yeni Kaydet] seçeneğine tıklayın.
6
Özel durum adreslerini belirtin.
IP adreslerini (veya IP adres aralıklarını) [Kaydedilecek Adres] alanına girin.
IP adresi yanlış şekilde girilirse makineye Uzak Kullanıcı Arabirimi'nden erişemeyebilirsiniz. Bu durumda, kumanda panelinden <IPv4 Adres Filtresi>/<Giden Filtresi>/<Gelen Filtresi> öğesi için <Filtre Kullan> öğesini <Kapalı> olarak ayarlayın.
<Ağ>
IP adresleri için giriş biçimi
Açıklama
Örnek
Tek bir adres girme
Sayıları nokta ile ayırın.
192.168.0.10
Bir adres aralığı belirtme
Adreslerin arasına tire ekleyin.
192.168.0.10-192.168.0.20
Önek içeren bir adres aralığı belirtme
Adresi girin, ardından bir eğik çizgi ve önek uzunluğunu belirten bir sayı girin.
192.168.0.32/27
Giden filtresi için [Reddet] öğesi seçildiğinde
Giden çok noktaya yayın ve yayın paketleri filtrelenemez.
7
Bağlantı noktası numarasını gerektiği gibi belirtin.
Özel durum adresi ayarı yalnızca belirlenen bağlantı noktası numarası kullanılarak belirtilen IP adresinden alınan iletişimler için geçerli olur. Bağlantı noktası numarasını girin ve [Ekle] seçeneğine tıklayın. Bir özel durum adresi başına en fazla 50 bağlantı noktası kaydedebilirsiniz.
8
[Tamam] seçeneğine tıklayın.
Bir IP adresinin özel durumlardan silinmesi
Silinecek özel durum adresi için [Sil] seçeneğine tıklayın.
Günlükteki engellenmiş iletişim isteklerini denetleme
Güvenlik duvarı tarafından engellenen en son 100 iletişim [Ayarlar/Kayıt] [Ağ Ayarları] [IP Adresi Blok Kaydı]'nda kontrol edilebilir. Engellenen iletişim geçmişi, Uzak Kullanıcı Arabirimi’nden CSV biçiminde aktarılabilir. Günlüğü Dosya Olarak Dışa Aktarma
[Varsayılan Politika] değeri [Reddet] olarak ayarlanırsa, güvenlik duvarı tarafından engellene iletişimin geçmişi [IP Adresi Blok Kaydı] alanında görüntülenmez.
İşletim panelini kullanma
Ayrıca IP adresi filtrelemeyi <Ayarla>'dan (<Ana Menü> ekranı) etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
<Ağ>
Toplu içe aktarma/toplu dışa aktarma
Bu ayar, bu ayarın toplu alımını destekleyen modellerle birlikte alınabilir/çıkartılabilir. Ayar Verilerini İçeri/Dışarı Aktarma
Bu ayar toplu aktarma sırasında [Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri] alanına eklenir. Tüm Ayarları Alma/Aktarma
95FW-04C