Güvenlik Duvarı Ayarlarında MAC Adreslerini Belirtme

İletişimi yalnızca belirtilen MAC adreslerine sahip cihazlarla sınırlayabilir veya belirtilen MAC adreslerine sahip cihazları engellerken başka iletişimlere izin verebilirsiniz.
Makine bir kablosuz LAN'a bağlıyken bu işlev kullanılamaz.
1
Uzak Kullanıcı Arabirimi’ni başlatın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Ayarlar/Kayıt] seçeneğine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[Ağ Ayarları]  [Giden Filtresi] veya [Gelen Filtresi]'ne tıklayın ([MAC Adresi Filtresi] için).
Makineden bilgisayara gönderilen verileri sınırlamak için [Giden Filtresi] öğesini seçin. Bilgisayardan alınan verileri sınırlamak için [Gelen Filtresi] öğesini seçin.
4
Paket filtreleme ayarlarını belirtin.
Diğer aygıtların makineyle iletişimine izin vermek veya bu iletişimi sınırlamak için önkoşulu (varsayılan ilkeyi) seçin ve ardından özel durumlar için MAC adreslerini belirtin.
[Filtre Kullan]
İletişimi sınırlamak için onay kutusunu seçin. Sınırlamayı devre dışı bırakmak için onay kutusunun işaretini kaldırın.
[Varsayılan Politika]
Başka cihazların makineyle iletişim kurmasına izin verecek veya bunu reddedecek önkoşulu seçin.
[Reddet]
İletişim paketlerini yalnızca MAC adresleri [İstisna Adresler] seçeneğine girilen cihazlara gönderildiklerinde veya bu cihazlardan alındıklarında geçirmek için seçin. Diğer aygıtlarla iletişimler yasaklanır.
[İzin Ver]
İletişim paketlerini MAC adresleri [İstisna Adresler] seçeneğine girilen cihazlara gönderildiklerinde veya bu cihazlardan alındıklarında engellemek için seçin. Diğer aygıtlarla iletişimlere izin verilir.
5
Özel durum adreslerini belirtin.
[Kaydedilecek Adres] metin kutusuna MAC adresini girin ve [Ekle]'ye tıklayın.
Adresi tire veya virgül ile ayırmanız gerekmez.
MAC adresi yanlış şekilde girilirse makineye Uzak Kullanıcı Arabirimi'nden erişemeyebilirsiniz. Bu durumda, kumanda panelinden <MAC Adresi Filtresi> kısmında <Giden Filtresi>/<Gelen Filtresi> için <Filtre Kullan> öğesini <Kapalı> olarak ayarlayın.
MAC adresleri yanlış girildiyse Uzak Kullanıcı Arabirimi'nden makineye erişemeyebilirsiniz; bu durumda <MAC Adresi Filtresi> değerini <Kapalı> olarak ayarlamanız gerekir. <Ağ>
Giden filtresi için [Reddet] öğesi seçildiğinde
Giden çok noktaya yayın ve yayın paketleri filtrelenemez.
6
[Tamam] seçeneğine tıklayın.
Bir MAC adresinin özel durumlardan silinmesi
Bir MAC adresi seçin ve [Sil] seçeneğine tıklayın.
İşletim panelini kullanma
MAC adresi filtrelemeyi ayrıca <Ayarla> alanından (<Ana Menü> ekranı) etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. <Ağ>
Toplu içe aktarma/toplu dışa aktarma
Bu ayar, bu ayarın toplu alımını destekleyen modellerle birlikte alınabilir/çıkartılabilir. Ayar Verilerini İçeri/Dışarı Aktarma
Bu ayar toplu aktarma sırasında [Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri] alanına eklenir. Tüm Ayarları Alma/Aktarma
95FW-04A