İşletim Panelinin Kullanımını Kısıtlama

Makine ayarlarını yanlışlıkla yapılan değiştirmeler veya işlemlerden korumak için kontrol panelindeki işlev tuşların kullanımını kısıtlayabilirsiniz.
1
Uzak Kullanıcı Arabirimi’ni başlatın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Ayarlar/Kayıt] seçeneğine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[Cihaz Yönetimi]  [Tuş Kilidi/Fonksiyon Kilidi Ayarları] seçeneğine tıklayın.
4
Kilitlenecek tuşları ve işlevleri seçin ve [Tamam]'a tıklayın.
Toplu içe aktarma/toplu dışa aktarma
Bu ayar, bu ayarın toplu alımını destekleyen modellerle birlikte alınabilir/çıkartılabilir. Ayar Verilerini İçeri/Dışarı Aktarma
Bu ayar toplu aktarma sırasında [Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri] alanına eklenir. Tüm Ayarları Alma/Aktarma
95FW-050