Bellek Medyası Kullanımını Kısıtlama

USB bellek cihazları gibi bellek medyaları kolaylık sağlasa da, doğru yönetilmemesi durumunda bilgi sızıntısı kaynağı da olabilirler. Bu bölümde bellek ortamına kaydedilmiş verilerin yazdırılmasını önlemek için bellek ortamı kullanılmasını engelleme yordamı açıklanmaktadır. Bu ayarları yapılandırmak için Administrator ayrıcalıkları gereklidir.
<Ayarla> <Fonksiyon Ayarları> <Dosyalara Eriş> <Bellek Ortamı Ayarları> <Yazdırma Fonksiyonu Kullan> <Kapalı>'yı seçin.
95FW-04Y