Bellek Ortamının Kullanımı

Bellek ortamını doğrudan makineye takabilir ve kullanabilirsiniz.
USB 2.0 standardıyla uyumlu bellek ortamı desteklenir. FAT32,/exFAT biçimli bellek ortamı desteklenir.
Aşağıdaki cihazlar ve kullanım yöntemleri desteklenmez.
Güvenlik işlevlerine sahip bellek ortamı
USB ile bağlanan bellek kartı okuyucuları
USB uzatma kabloları veya USB hub'lar

Bellek Ortamını Kullanmaya Hazırlanma

Bellek ortamını kullanırken önceden aşağıdaki hazırlıkları yapın.

Yazdırma için Bellek Ortamını Etkinleştirme

<Ayarla>  <Fonksiyon Ayarları>  <Dosyalara Eriş>  <Bellek Ortamı Ayarları>  <Yazdırma Fonksiyonu Kullan>  <Açık>
Bellek ortamı doğru bağlanmış olmasına rağmen tanınmıyorsa, <USB Deplma Cihzı İçin AddOn Sürcsü Klln> ayarını <Kapalı> olarak belirleyin. <USB Deplma Cihzı İçin AddOn Sürcsü Klln>
Bellek ortamı takıldığında yazdırma ayarları ekranını görüntüleme
<Bellek Ortamına Bağlanırken Sçnği Seçin> öğesini <Açık> olarak ayarlayın. Bellek ortamı takıldığında, bir onaylama ekranı görüntülenir ve yazdırma işlemi hemen yürütülebilir. <Bellek Ortamına Bağlanırken Sçnği Seçin>
*Bellek ortamından yazdırma ayarları ekranını görüntülemek için, Uyku modunu iptal ettikten sonra bellek ortamını takın. Uyku Modundan Çıkma

Bellek Ortamını Takma/Çıkarma

Bellek ortamının yanlış şekilde veya yönde takılması, makinede veya bellek ortamında sorunlara neden olabilir.

Bellek Ortamını Takma

USB belleği doğru yönde makinenin sağ tarafındaki USB bağlantı noktasına takın.

Bellek Ortamını Çıkarma

Ortamı çıkarmak için aşağıdaki işlemlerden birini yapın.
Bellek ortamı yazdırma ekranında <Bellek Ortamını Çıkar>'ı seçin  <Evet> ayarını <Bellek Ortamını Çıkar> için seçin.
 (Durum Denetleme)  <Cihaz Durumu>  <Bellek Ortamını Çıkar>'ı seçin.

Bellek Ortamındaki Dosyaları Yazdırma

1
Bellek ortamını makinenin USB bağlantı noktasına takın. Bellek Ortamını Takma/Çıkarma
2
<Bellek Ortamı>'nı <Ana Ekran> ekranında seçin. <Ana Menü> Ekranı
3
<Dosyayı Seç ve Yazdır> öğesini seçin.
Tüm dosyaları seçmek için <Tümünü Seç>'i belirleyin.
Birden çok dosya türü varsa, <PDF>, <XPS> veya <JPEG/TIFF> seçeneğini belirleyin.
Dosyayı tekrar seçerek bir dosyanın seçimini kaldırabilirsiniz. Tüm dosyaların seçimini kaldırmak için <Seçimi Sil>'i belirleyin.
4
<Uygula> öğesini seçin.
XPS dosyası yazdırmak için yazdırma bileti kullanırken
XPS biçiminde bir dosyayı yazdırırken, dosyaya katıştırılmış yazdırma biletine (yazdırma ayarları) göre yazdırabilirsiniz.
5
Yazdırma ayarlarını gerektiği gibi belirtin.
Ayarlanacak öğeyi seçin.
<Kopya Sayısı>
<Kağıt>
<1'de N>
<1'de N> JPEG veya TIFF dosyaları için kullanılamaz.
<2-Yönlü>
<Çözünürlük>
<Baskı Aralığı>
<Yazdrma Aralığı (TIFF)>
<Yazdrma Aralığı (TIFF)> PDF, XPS ve JPEG dosyaları için kullanılamaz.
<Kağıt Boyutuna Uydur>
<Kağıt Boyutuna Uydur> JPEG veya TIFF dosyaları için kullanılamaz.
<Büyüt/Küçült>
<Büyüt/Küçült> PDF veya XPS dosyaları için kullanılamaz.
<Baskı Alanını Genişlet>
<Sırala>
<Sırala> JPEG veya TIFF dosyaları için kullanılamaz.
<Görüntü Yönü>
<Görüntü Yönü> PDF veya XPS dosyaları için kullanılamaz.
<Baskı Konumu>
<Baskı Konumu> PDF veya XPS dosyaları için kullanılamaz.
<Yarım Tonlar>
6
<Yazdırmayı Başlat> öğesini seçin.
Seçili dosya yazdırılır.
Yazdırma işlemini iptal etmek istiyorsanız <İptal>  <Evet>'i seçin.
7
Bellek ortamını doğru şekilde çıkarın. Bellek Ortamını Takma/Çıkarma
Bellek ortamının yanlış bir şekilde çıkarılması, makinede veya bellek ortamında sorunlara neden olabilir.
95FW-033