Güvenlik İlkesi Ayarlarını Yapılandırma

Bilgi güvenliğiyle ilgili makine ayarları toplu olarak uygulanıp yönetilebilir. Güvenlik ilkenizi yönetmekten sorumlu olan bilgi güvenliği yöneticisinin, güvenlik ilkesini makineye kuruluşunuzun politikasına uygun olarak uygulaması önerilir. Güvenlik ilkesini yapılandırmak için Uzak UI’de Administrator ayrıcalıklarıyla oturum açın.
1
Uzak UI’yı başlatın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Ayarlar/Kayıt] seçeneğine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[Güvenlik Ayarları]  [Güvenlik Politikası Ayarları] seçeneğine tıklayın.
4
[Güvenlik Politikası Ayarları] seçeneğine tıklayın.
Ayar önlemleri gösterilir. İçeriği okuyup anladığınızdan emin olun.
Parola yapılandırılmamışsa (Güvenlik İlkesi Ayarlarını Korumak için Parola Kullanma), içeriği okuyun ve [Tamam] seçeneğine tıklayarak 6. adıma geçin.
5
Parolayı girip [Otrm Aç] seçeneğine tıklayın.
6
Gerekli öğeleri yapılandırıp [Tamam] seçeneğine tıklayın.
Ayarlar hakkında bilgi için bkz. Güvenlik İlkesi Ayar Öğeleri.
Burada onay işaretiyle gösterilen öğelere ilişkin ayarlar <Ayarla> veya Uzak Kullanıcı Arabirimi kullanılarak değiştirilemez.
Güvenlik ilkesi ayarları uygulandığında değiştirilen makine ayarları için, onay kutusunun işaretini kaldırarak daha önce ayarlanmış değeri geri yükleyemezsiniz. Ayarları değiştirmek için <Ayarla>'yı veya Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanın.
7
[Tamam] seçeneğine tıklayın.
Bir güvenlik ilkesi yapılandırılmışsa, kontrol panelinde veya Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde [Ayarlar/Kayıt] ekranı açıldığında işlevlerin ve işlemlerin kısıtlı olduğunu belirten bir mesaj gösterilir.

Güvenlik İlkesi Ayarlarını Başka Bir Cihaza Uygulama

Makinenin güvenlik ilkesi ayarlarını alabilir ve aktarabilirsiniz. Aynı ilkeyi birden fazla cihaza uygulayarak*, aynı ayarlarla kuruluşunuzdaki tüm cihazları yönetebilirsiniz. Ayar Verilerini İçeri/Dışarı Aktarma
* Yalnızca güvenlik ilkesi ayarlarıyla uyumlu Canon cihazları
Güvenlik ilkesi ayarları, yalnızca içeri aktarılan makinenin güvenlik ilkesi ayarı parolası ile ilkenin dışarı aktarıldığı makinedeki parola eşleşirse veya ilkenin içeri aktarıldığı makine için herhangi bir parola belirlenmediyse içeri aktarılabilir. İlkenin içeri aktarıldığı makine için bir parola belirlenmemişse, ilkenin dışarı aktarıldığı makine için yapılandırılmış parola içeri aktarılan makineye uygulanır.
95FW-03J